Niemal połowa nakładów polskiej prasy w rękach Kolportera
25 lip 2013 10:49

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak w ubiegłych latach, na podstawie uzyskanych od wydawców danych o nakładach tytułów prasowych, które ukazały się w lutym 2013 r., dokonała analizy i oszacowała strukturę udziału poszczególnych firm kolporterskich w rynku dystrybucji prasy. Badaniu poddano nakłady globalnych tytułów płatnych 25 wydawców i grup wydawniczych, w tym wszystkich – poza Spes sp. z o.o. i Forum SA – wydawców ukazujących się wówczas dzienników. Suma nakładów tych wydawców odpowiada 95,3 proc. nakładów globalnych rynkowych tytułów płatnych zarejestrowanych w ZKDP w lutym 2013 r. Jednocześnie ów nakład zbadany stanowi ok. 65 proc. nakładu globalnego wszystkich (płatnych i bezpłatnych) tytułów prasowych w Polsce oszacowanego na podstawie danych GUS. Z przeprowadzonego badania wynika, że firma Kolporter dystrybuuje niemal połowę nakładów polskiej prasy z udziałem w rynku w wysokości 49,67 proc. (wzrost o 3,62 pkt. proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku). Na drugim miejscu plasuje się RUCH z udziałem 32,04 proc. (spadek o 2,41 pkt. proc.), zaś na trzecim Garmond Press z udziałem 10,33 proc. (wzrost o 2,01 pkt. proc.). Należy pamiętać, że w grudniu ub. r. z rynku polskich kolporterów zniknęła czwarta pod kątem udziałów siła – firma Franpress – która w lutym ub. r. rozwoziła 3,17 proc. nakładu prasy w Polsce do 4 600 punktów sprzedaży. Firma przekazała obsługiwane przez siebie punkty Kolporterowi. Obecny rozkład wielkości sieci punktów sprzedaży detalicznej – według uzyskanych przez Izbę od kolporterów informacji – przedstawia się następująco: Kolporter: 27 528 (w poprzednim roku 27 232); RUCH: 22 200 (w poprzednim roku 22 700); Garmond Press: 7 027 (w poprzednim roku 5 600); inni ok. 800 (bez zmian). Ogółem liczba punktów sprzedaży detalicznej zmalała z 60 932 do 57 555. Opracowano na podstawie informacji Izby Wydawców Prasy

cript>