Informatyka w produkcji
21 sie 2013 09:39

24 września br. w Poznaniu rozpoczyna się 7. cykl konferencji „Informatyka w produkcji” pod hasłem: „101 rozwiązań na problemy w produkcji”. Tematyka będzie skupiona wokół zaprezentowania narzędzi do planowania produkcji, szybszego tworzenia planów produkcyjnych i wprowadzania zmian w planach – zwłaszcza tam, gdzie planowanie produkcji jest poddane dużej zmienności. Ponadto zostaną zaprezentowane rozwiązania różnych problemów, m.in. problemów z rejestracją czasów produkcyjnych, czasu pracy pracowników produkcyjnych, optymalizacją ilości zamawianych surowców, planowaniem z uwzględnieniem wielu ograniczeń i inne. „Informatyka w produkcji” to cykliczne konferencje organizowane przez firmę Streamsoft, których celem jest spotkanie z kadrą zarządzającą produkcją w firmach z różnych branż. Spotkania te są dla organizatora ważnym elementem w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją oraz okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań informatycznych w zakresie wspomagania produkcji. Spotkania są także platformą wymiany poglądów i doświadczeń na temat planowania produkcji, sprawnego sterowania obszarem produkcji i wszystkich zagadnień problemowych, jakie w tym obszarze występują. Ponieważ produkcja jest jednym z najdynamiczniej zmieniających się obszarów przedsiębiorstwa, za każdym razem tematyka konferencji „Informatyka w produkcji” odzwierciedla zachodzące zmiany i jest inna. Każdy cykl spotkań „Informatyka w produkcji” ma również na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak wykorzystać informatyzację do budowania przewagi konkurencyjnej firmy? Uczestnicy konferencji mogą zapoznać się z rozwiązaniami różnych problemów, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na: opóźnienia w realizacji zleceń; czasy produkcyjne; ilość braków i odpadów; większe zużycie materiałów; brak informacji o przebiegu produkcji w toku, o awariach i przestojach itp. W trakcie konferencji prezentowane są możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych – a dokładniej systemu ERP i jego rozbudowanych możliwości m.in. do: usprawnienia komunikacji i wymiany informacji; planowania wszystkich zasobów; analizy potencjału firmy; analizy rentowności firmy; analizy i oceny wszystkich zaplanowanych działań w celu znalezienia przyczyn odchyleń i zakłóceń w procesie ich realizacji; redukcji kosztów i minimalizacji stanów magazynowych; szybszego przygotowania planów produkcyjnych i ich aktualizacji na bieżąco – nawet przy dużych zmianach planów. Tegoroczny cykl konferencji odbędzie się kolejno w następujących miastach: Poznań (24września); Łódź (25 września); Warszawa (26 września); Wrocław (1 października); Katowice (2 października); Kielce (3 października); Bydgoszcz (8 października); Gdańsk (9 października); Szczecin (10 października). Konferencje są bezpłatne. Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie http://www.informatykawprodukcji.pl/zgloszenie/ Opracowano na podstawie informacji firmy Streamsoft

cript>