Grupa Arctic Paper w I półroczu 2013
3 wrz 2013 09:50

Arctic Paper SA, drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, wypracował w I półroczu br. przychody w wysokości blisko 1,6 mld zł oraz wynik EBITDA sięgający 35,7 mln zł. Grupa odnotowała stratę na poziomie wyniku operacyjnego w wysokości 28,2 mln zł oraz stratę netto w wysokości 43,9 mln zł (wyniki bez uwzględnienia trwałej utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo). Na słabsze od osiągniętych w tym samym okresie 2012 roku wyniki finansowe wpłynęły przede wszystkim trudna sytuacja w branży i osłabienie popytu na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie, przekładające się na spadek cen, jak również niekorzystne różnice kursowe, przede wszystkim silna pozycja SEK wobec EUR i USD. Z uwzględnieniem dokonanego na dzień 30 czerwca br. odpisu z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych AP Grycksbo w wysokości 66,6 mln zł, wynik operacyjny po I półroczu wyniósł -94,8 mln zł, a wynik netto: -97,9 mln zł. Dokonane odpisy mają charakter księgowy i nie wpływają na bieżącą działalność operacyjną Grupy. W I połowie br. popyt na wysokogatunkowy papier graficzny w Europie był niższy o 7,7 proc. W tym samym okresie Arctic Paper stracił tylko 1,6 proc. wolumenu sprzedaży, zwiększając tym samym swój udział w rynkach w całej Europe. Wykorzystanie mocy produkcyjnych Grupy Arctic Paper spadło w II kwartale br. do 90 proc. z 98 proc. w I kwartale, jednak w całym I półroczu 2013 r. kształtowało się na poziomie 94 proc. Średnie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosło ok. 95 proc. „I półrocze tego roku, a zwłaszcza II kwartał, był wyjątkowo trudnym okresem dla całej naszej branży - popyt na wysokogatunkowy papier graficzny na rynkach europejskich był nadal niski i przełożył się na spadek zamówień w branży o blisko 8 proc. Dzięki naszym aktywnym działaniom sprzedażowym udało nam się częściowo zniwelować wpływ tej sytuacji na nasz wolumen sprzedaży, w efekcie spadek przychodów ze sprzedaży papieru w przypadku Arctic Paper wyniósł tylko około 1,6 proc., co oznacza, że zwiększyliśmy nasze udziały w europejskim rynku papieru. Jednocześnie nie udało nam się uniknąć wpływu trudnej sytuacji rynkowej na ceny produktów oferowanych przez Grupę. Na nasze wyniki wpływ miały także niekorzystne różnice kursowe, przede wszystkim silna pozycja SEK wobec EUR i USD. Kontynuujemy rozwój dotychczasowej strategii, by sprostać długoterminowym trendom rynkowym. Główne zmiany zamierzamy wprowadzić w obszarze produktów z segmentu commodity. Arctic Paper będzie wzmacniał swoją pozycję na dojrzałych lecz zmniejszających się rynkach, głównie w Europie. Będziemy zwiększać zorientowanie na klienta oraz kontynuować strategię marki przy pomocy naszych papierni oraz silnych sił sprzedażowych. Zasadę koncentracji na rynkach europejskich oraz oferowanie na rynkach globalnych produktów specjalnych uważamy za prawidłową również w obecnej sytuacji rynkowej. Strategia zwiększania sprzedaży w segmentach innych niż graficzne takich jak rynek podłóg i opakowań również będzie kontynuowana, jednakże działalność w obu segmentach zostanie zintensyfikowana. Grupa zamierza również zwiększać wysiłki, mające na celu dalszą racjonalizację kosztów i optymalizację oferty produktowej. Prowadzone na bieżąco inwestycje mają przyczynić się do poprawienia zyskowności, jakości oraz elastyczności działania” – powiedział Wolfgang Lübbert, prezes Arctic Paper SA. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

error: Kopiowanie zabronione!
cript>