Kodak zakończył reorganizację
6 wrz 2013 09:22

4 września Antonio M. Perez, prezes i dyrektor generalny firmy Kodak, ogłosił zakończenie reorganizacji firmy zgodnie z procedurami Rozdziału 11 (Chapter 11) amerykańskich przepisów prawa upadłościowego. „Przekształciliśmy się w producenta technologii obrazowania dla przedsiębiorstw— na rynku druku opakowań, druku użytkowego i druku materiałów do komunikacji graficznej, a także dostawcę usług profesjonalnych — powiedział Perez. - Przeprowadzona rewitalizacja spowodowała, że staliśmy się poważnym konkurentem — skuteczniej zarządzanym, mogącym pochwalić się silną strukturą kapitałową i stabilnymi wynikami finansowymi, a także najlepszymi technologiami w branży”. Firma Kodak zrealizowała ostatnie etapy restrukturyzacji zgodnie z procedurami Rozdziału 11, m.in. przekazując działy Personalized Imaging oraz Document Imaging firmie Kodak Pension Plan — wieloletniemu funduszowi emerytalnemu jednostki zależnej brytyjskiej firmy Kodak. Firma wywiązała się także z umowy obejmującej spłatę wierzytelności w wysokości 695 mln USD na rzecz dłużników rzeczowych oraz posiadaczy skryptów dłużnych zaspokajanych w drugiej kolejności, a także zrealizowała oferty akcji z prawem wykupu, uzyskując około 406 mln USD nowych inwestycji kapitałowych od niezabezpieczonych wierzycieli. „Wytyczamy drogę rentownego wzrostu — stwierdził Perez. - Posiadamy odpowiednie technologie w odpowiednim czasie, w momencie kiedy firmy zajmujące się drukiem przekształcają się w przedsiębiorstwa cyfrowe. Oferowane przez nas szerokie portfolio rozwiązań offsetowych, hybrydowych i cyfrowych pomoże klientom w transformacji w dogodnym dla nich tempie z zastosowaniem naszych przełomowych rozwiązań technologicznych. Pragniemy podziękować naszym pracownikom za ich wyjątkowe umiejętności i zaangażowanie. Naszym dostawcom dziękujemy za poświęcenie. Dziękujemy również naszym klientom i partnerom za lojalność, a także za inspirowanie nas do tworzenia przełomowych technologii i rozwiązań”. Firma złożyła w amerykańskim Sądzie Upadłościowym właściwym dla dystryktu południowego stanu Nowy Jork dokumenty potwierdzające skuteczność realizowanego planu reorganizacji. Skuteczna realizacja planu powoduje anulowanie wszystkich wcześniej wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji zwykłych firmy Kodak, jak również wszystkich wcześniej wyemitowanych i pozostających w obrocie praw udziałowych. Firma Kodak wyemitowała udziały zwykłe nowej klasy, dostępne w ramach oferty akcji z prawem poboru, i planuje wyemitować dodatkowe udziały zwykłe nowej klasy dla wierzycieli nieposiadających papierów wartościowych, zgodnie z założeniami planu reorganizacji. Firma Kodak planuje rozpocząć pierwsze wypłaty na rzecz ogólnych niezabezpieczonych roszczeń przed końcem września. Firma Kodak złoży do Komisji Papierów Wartościowych sporządzony na formularzu 8-K raport zawierający więcej szczegółów. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak