Enfocus rozwiązuje problem brakujących fontów
10 wrz 2013 12:51

Spółka Enfocus ogłosiła zawarcie z firmą Monotype umowy, której głównym celem jest poprawa plików produkcyjnych zapisanych w formacie PDF poprzez rozwiązanie problemu brakujących fontów. Enfocus, jako twórca rozwiązania PitStop przeznaczonego do weryfikacji i korekty plików PDF, umożliwił użytkownikom rozwiązań PitStop Pro 12 i PitStop Server 12 podłączenie się do nowej platformy Monotype Baseline, będącej nową usługą opartą na działaniu w chmurze, gdzie wykrywane są brakujące fonty. W ramach umowy Enfocus posiada obecnie wyłączne prawo do oferowania tego rozwiązania firmy Monotype. Jako główne zalety zawartej pomiędzy firmami Enfocus i Monotype umowy wymieniane są następujące czynniki: wykorzystanie rzeczywistych fontów (nie zastępczych); wysoka efektywność kosztowa; redukcja opóźnień i straconych terminów; eliminacja wniosków o skorygowanie plików PDF; osiągnięcie przewagi konkurencyjnej; praca ręczna lub zautomatyzowana; poprawa satysfakcji klienta. W zakresie weryfikacji plików PDF pod kątem brakujących fontów, narzędzia PitStop Pro 12 i PitStop Server 12 będą działały podobnie jak poprzednie wersje tego oprogramowania – w miarę dostępności fonty będą pozyskiwane z komputera lokalnego i osadzane w pliku PDF. Jeśli brakujący font nie będzie dostępny lokalnie, operatorzy oprogramowania PitStop 12 mają możliwość sprawdzenia, czy jest on dostępny na platformie Monotype Baseline. Jeśli brakujący font będzie dostępny, a użytkownik wyrazi zgodę, font zostanie pobrany i osadzony w dokumencie PDF. Platforma Monotype Baseline staje się dostępna po tym, jak użytkownik skonfiguruje z nią swoje konto. Wstępna opłata za wykorzystanie fontu w jednym dokumencie wynosi 1,49 USD; nie ma znaczenia, czy jest to dokument 1-stronicowy, czy 1000-stronicowy. Zakup fontów będzie udokumentowany w raportach weryfikacji plików PitStop oraz w historii konta użytkownika Monotype. Rodzaje fontów zawierają formaty Open Type i TrueType. Fonty azjatyckie są dostępne zarówno w formacie TrueType, jak i OpenType CFF. Opatentowana usługa Monotype jest obecnie dostępna wyłącznie w ofercie firmy Enfocus i jej partnerów OEM. Na podstawie informacji firmy Enfocus opracował KS

cript>