Sprostowanie firmy Pageflex
18 wrz 2013 12:06

W nawiązaniu do zamieszczonej na naszej stronie informacji o kłopotach firmy Pageflex i planowanym zamknięciu jej polskiego oddziału otrzymaliśmy zapewnienie Agnieszki Poczekaj, business development managera Pageflex w Europie, że informacja o planowanym zamknięciu biura w Polsce jest nieprawdziwa. W oficjalnym komunikacie firmy czytamy: “Spółka Marlborough Software Development Holdings Inc. („MSDH”, na rynku znana pod marką „Pageflex”) 13 września br. złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC, ang. Securities Exchange Committee) wstępne oświadczenie opisujące proponowane połączenie MSDH z Pageflex Acquisition Inc. Pageflex Acquisition Inc. jest nowo powstałą spółką stworzoną przez zarząd Pageflex wyłącznie w celu nabycia MSDH. Wstępna informacja dla akcjonariuszy opisuje kontekst, terminy i inne kwestie prawne proponowanego połączenia w bardziej szczegółowy sposób. MSDH spodziewa się, że transakcja zakończy się w okresie od połowy października do połowy listopada 2013 r. Jej zakończenie jest uwarunkowane kontrolą i zgodą akcjonariuszy MSDH. Po zakończeniu tej transakcji ma nastąpić zmiana nazwy MSDH na Pageflex Inc. 15 lipca br. zarząd Pageflex wspierany przez prywatnych inwestorów zaproponował zarządowi MSDH zakup wszystkich akcji tej spółki w formie wykupu przez kadrę kierowniczą Pageflex (management buyout). Jeśli transakcja zostanie zaakceptowana przez SEC oraz akcjonariuszy MSDH, Pageflex stanie się prywatną spółką, której właścicielami będą: zarząd Pageflex, pracownicy firmy i prywatni inwestorzy. Oficjalną nazwą spółki będzie Pageflex Inc. Zarząd już opracowuje plan działania po zakończeniu transakcji połączenia, który ma zapewnić spółce Pageflex zrównoważoną i rentowną działalność w najbliższej przyszłości. W ramach transakcji połączenia grupa inwestycyjna rozważa także dokapitalizowanie Pageflex, które w przyszłości ma wzmocnić jej kondycję finansową. Kierownictwo Pageflex nadal będzie pracowało dla firmy. W celu rozwoju obecne plany spółki wymagają przemyślanego wzrostu liczby personelu i nie przewidują dalszych redukcji personalnych. Pageflex nadal będzie obsługiwał obecnych i nowych klientów oraz ulepszał swoje technologie i produkty.”

error: Kopiowanie zabronione!
cript>