manroland web systems partnerem Océ Commercial Printing Business Days
7 paź 2013 13:30

W dniach 30 września – 2 października w Poing k. Monachium odbywało się spotkanie Océ Commercial Printing Business Days, zorganizowane przez firmę Océ wspólnie z jej partnerami technologicznymi. Wśród nich znalazła się firma manroland web systems, którą z Océ wiąże strategiczny sojusz w zakresie tworzenia zintegrowanych rozwiązań dla druku cyfrowego. Trzydniowe spotkanie w Poing, w którym wzięli udział goście z całego świata (także z Polski), poświęcone było szeroko rozumianym rozwiązaniom do druku akcydensowego, bazującym na cyfrowej technologii drukowania. Firma manroland web systems była obecna na wystawie w ramach specjalnej przestrzeni dla partnerów technologicznych, gdzie odbywały się spotkania z jej obecnymi i potencjalnymi klientami. Tu na panelu ekranowym były prezentowane rozwiązania firmy w zakresie cyfrowego postpressu. Podczas konferencji stanowiącej integralną część Océ Commercial Printing Business Days szczegółowo omówił je Alwin Stadler, odpowiedzialny w manroland web systems za rozwój biznesu cyfrowego. Swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiego omówienia DigiLink – stworzonej przez firmę manroland web systems platformy, umożliwiającej integrację produkcji cyfrowej i offsetowej. Uwzględnia ona połączenie w ramach jednego workflow systemów produkcyjnych Prisma (stworzonego przez Océ) i printnetwork Bridge (którego twórcą jest manroland web systems). Następnie zostały zaprezentowane pierwsze dostępne w wersji rynkowej i już dostarczane do klientów rozwiązania manroland web systems dla cyfrowej obróbki po druku. Pierwsze z nich to VPF-211 (Variable Pin Folder), którego najważniejszym elementem jest automatyczny złamywak FoldLine. Skierowane jest ono głównie do drukarń gazetowych, jednak może być też wykorzystywane do produkcji broszur, składek książkowych czy ulotek. Pracuje z prędkością dostosowaną do wydajności maszyny zwojowej (300 m/min) i pozwala na obsługę wstęgi papieru o szerokości do 1060 mm. Dzięki temu może być stosowane do produkcji gazet zarówno w układzie 96-, jak i 48-stronicowym (broadsheet). Podczas spotkania poinformowano o wdrożeniu nowego rozwiązania we włoskiej drukarni Rotolito Lombarda. Firma manroland web systems dostarczyła tu złamywak FoldLine, który w pierwszym etapie będzie pracował w trybie offline. Jak poinformował Alwin Stadler, w listopadzie planowana jest jego rozbudowa o kolejne elementy umożliwiające szycie, perforację i klejenie, a następnie – połączenie go inline z cyfrową maszyną drukującą. O innym kontrakcie manroland web systems poinformowano w oficjalnym komunikacie ostatniego dnia spotkania w Poing. Chińska firma Hucais Group zdecydowała się na zakup linii VFF-2 FormerLine dedykowanych rynkowi produkcji dziełowej. Pierwsza z nich zostanie dostarczona jeszcze w tym roku, kolejne – w nadchodzących dwóch latach. Opracowano na podstawie informacji firmy manroland web systems

cript>