„Sales Meeting” w fabryce firmy Hohner
7 paź 2013 10:28

W dniach 23 i 24 września br. w fabryce w Tuttlingen odbyło się spotkanie dealerów i przedstawicieli niemieckiej firmy Hohner Maschinenbau GmbH, producenta linii zbierająco-szyjących, który - z 70 proc. udziałem w całkowitej sprzedaży tych urządzeń na rynku niemieckim - notuje obecnie wzrosty na rynkach Azji i Ameryki Południowej. Podczas spotkania goście zapoznali się ze zmianami wprowadzonymi w parku maszynowym tego producenta, które pozwalają na jeszcze precyzyjniejsze i szybsze wykonywanie części do urządzeń produkowanych przez firmę Hohner. Omówiono i zaprezentowano także możliwości produkcyjne firmy oraz zmiany technologiczne, jakie wprowadza ona w wytwarzanych urządzeniach. Obecnie firma prowadzi sprzedaż dwóch modeli linii zbierająco–szyjących, tj. HSB 8000 i HSB 13000. Produkcja została ograniczona do tych właśnie modeli, by zmniejszyć koszty i tym samym umożliwić zaoferowanie udoskonalonego produktu. Każdy model może być skonfigurowany pod względem liczby nakładaków, sposobu odbierania gotowego produktu oraz dostosowany do profilu produkcji danego zakładu. Model HSB 13000 to całkowicie zautomatyzowana linia produkcyjna, której przestawienie na inny rodzaj produkcji jest możliwe w ciągu zaledwie kilku minut. Posiada możliwość rozbudowy do 16 nakładaków ze stacją okładkową lub 18 nakładaków bez niej. Model HSB 8000 - z możliwością rozbudowy do 8 nakładaków, ze stacją okładkową - to maszyna nieco mniej zautomatyzowania, z maks. prędkością oprawy 8000 broszur na godzinę. Pojedyncze nakładaki firmy Hohner wyróżniają się zastosowanym tu indywidualnym zasilaniem powietrzem każdego z nich z osobna, co umożliwia indywidualny narząd poszczególnych składek. Dużo uwagi inżynierowie firmy Hohner poświęcili na modernizację sekcji trójnoża. Po raz pierwszy zastosowano tu wprowadzenie elementów sztancowania przy jednoczesnym wykonywaniu standardowej operacji obcinania broszury. Częstym powodem zatrzymania maszyny podczas pracy jest powstanie tzw. zatoru w sekcji szycia i trójnoża. Firma Hohner zastosowała tzw. back stop, który umożliwia wycofanie całego transportu linii po jej zatrzymaniu i bezproblemowe usunięcie uszkodzonych składek. Kolejne usprawnienie to czujnik rejestrujący krytyczną, czyli niewystarczającą liczbę składek na nakładaku. Sygnalizacja świetlna na konkretnym nakładaku informuje o wystąpieniu problemu, a maszyna zwalnia do prędkości 500 egz./h, co ułatwia operatorowi uzupełnienie magazynu, po czym prędkość wraca automatycznie do poprzedniej wartości. Firma Hohner wprowadziła również możliwość zbierania składek w sposób przygotowujący je do oprawy klejonej, z wyłączoną funkcją szycia i obcinania. W zależności od potrzebnej liczby składek czynność zbierania może być powtórzona. Opracowano na podstawie informacji firmy Avargraf

cript>