Stora Enso po raz kolejny w prestiżowych rankingach
18 paź 2013 14:57

Koncern Stora Enso już trzynasty rok z rzędu znalazł się w zestawieniu FTSE4Good Index, uwzględniającym przedsiębiorstwa podejmujące odpowiedzialne społecznie, etyczne i zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju inwestycje. Z kolei po raz czwarty firma zajęła wysoką pozycję w zestawieniu Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), obejmującym przedsiębiorstwa przywiązujące szczególną wagę do zapobiegania zmianom klimatycznym. Kryteria, jakie muszą spełnić firmy notowane w prestiżowym rankingu FTSE4Good Index, obejmują: właściwe zarządzanie środowiskowe, uwzględnianie praw człowieka, zapewnienie godziwych warunków pracy, podejmowanie działań antykorupcyjnych oraz dbałość o odpowiedni łańcuch dostaw. Kryteria te są regularnie aktualizowane, by spełniać najwyższe standardy w zakresie odpowiedzialnych praktyk biznesowych. W porównaniu z rokiem poprzednim ocena uzyskana przez Stora Enso została znacznie poprawiona. Co więcej, jak już wcześniej zostało wspomniane, po raz czwarty z rzędu firma osiągnęła wysoką pozycję w rankingu Nordic 260 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), stanowiącym część raportu Carbon Disclosure Project (CDP). To doroczne zestawienie obejmuje przedsiębiorstwa notowane na skandynawskich giełdach, które w codziennej działalności przywiązują wagę do kwestii zapobiegania zmianom klimatycznym. W rankingu za rok 2013 na liście Nordic 260 CDLI znalazło się 27 firm. „Obecność po raz kolejny z rzędu w obu tych rankingach to najlepsze potwierdzenie naszego zaangażowania w sprawy związane z globalną odpowiedzialnością – mówi Lauri Peltola, wiceprezes Stora Enso. – Są one podstawą wszystkich podejmowanych przez nas działań. Zdajemy też sobie sprawę z konieczności ciągłej ich poprawy w naszej codziennej pracy”. Więcej informacji na temat metodologii zastosowanej przy tworzeniu raportu FTSE4Good można znaleźć na stronie http://www.ftse.com. Z kolei pełny raport Nordic 260 CDLI za rok 2013 znajduje się na stronie http://www.cdp.net. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>