Konica Minolta członkiem EICC
13 lis 2013 12:16

Dzięki członkostwu w EICC (Koalicji Odpowiedzialności Społecznej Przemysłu Elektronicznego) Konica Minolta zwiększy przejrzystość działań CSR, wykorzystując różnorodne narzędzia spełniające zmienne potrzeby i wymagania społeczeństwa. EICC to koalicja ok. 90 największych na świecie przedsiębiorstw elektronicznych współpracujących w celu zwiększenia wydajności oraz odpowiedzialności społecznej, etycznej i środowiskowej w globalnym łańcuchu dostaw. Członkowie EICC traktują Kodeks Postępowania EICC jako wytyczne do działalności swoich firm i dostawców. EICC zapewnia narzędzia umożliwiające ocenę działań i określanie zgodności z Kodeksem, a także narzędzia do podnoszenia potencjału biznesowego, które członkowie mogą wykorzystać zarówno we własnych przedsiębiorstwach, jak i u swoich dostawców. Zgodnie ze swoją wizją Konica Minolta zamierza być stabilną firmą zdolną do dynamicznego rozwoju i godną zaufania społecznego. Wraz ze wzrostem światowego zapotrzebowania społecznego na wprowadzenie odpowiedzialności społecznej do obszaru zakupów, Konica Minolta cieszy się możliwością współpracy z najlepszymi na świecie firmami z branży, podnoszenia jakości zarządzania CSR (społeczną odpowiedzialnością biznesu) i kontaktu z globalnymi partnerami zgodnie z uporządkowanym i ukierunkowanym Kodeksem Postępowania EICC. Konica Minolta uważa dostawców, od których pozyskuje surowce i części, a także zewnętrznych producentów za „kluczowych partnerów w swojej działalności gospodarczej”. Dąży do tworzenia z nimi silnych partnerstw opartych na uczciwych i przejrzystych transakcjach, z zaangażowaniem we wspólny cel obejmujący terminowe dostarczanie najlepszych produktów i usług klientom na całym świecie. Uznając konieczność promowania CSR nie tylko w ramach własnego przedsiębiorstwa, ale także w całym łańcuchu dostaw, Konica Minolta wymaga od swoich partnerów biznesowych, aby w swojej działalności szanowali prawa człowieka, pracowników i środowisko naturalne, a także mocniej opierali swoje zarządzanie na zasadach CSR. W myśl hasła „Giving Shape to Ideas”, Konica Minolta trwa przy swoim zobowiązaniu do działania jako firma innowacyjna i odpowiedzialny obywatel świata. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta

error: Kopiowanie zabronione!
cript>