Cyfryzacja dokumentów w europejskim sektorze usług finansowych
25 lis 2013 11:27

Organizacje europejskie świadczące usługi finansowe, w przeciwieństwie do podmiotów działających w innych sektorach, uczyniły wiele, aby wykorzystać możliwości, jakie daje „bigger data” – cyfryzacja kluczowych dokumentów w formie papierowej w celu usprawnienia procesów decyzyjnych – tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ricoh Europe. Połowa przebadanych liderów biznesowych z sektora finansowego (49 proc.) przyznała, że ich organizacja przechowuje już mniej niż 10 proc. kluczowych danych biznesowych w wersji papierowej, w przypadku branży edukacyjnej jest to 37 proc., opieki zdrowotnej – 39 proc., sektora publicznego – 41 proc. Cyfryzacja większej ilości informacji jest prawdopodobnie napędzana przez dostrzeżenie znaczącej wartości, która leży uśpiona w dokumentach papierowych, a która umożliwiłaby organizacjom podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Prawie dziewięciu na dziesięciu (86 proc.) liderów biznesowych z sektora finansowego wierzy, że dostęp do danych historycznych z wcześniejszych kryzysów gospodarczych pomógłby im lepiej zarządzać obecnym kryzysem. W sektorze publicznym jest to 77 proc., w edukacyjnym – 78 proc., a w opieki zdrowotnej – 79 proc. Cyfryzacja kluczowych dokumentów biznesowych miała również znaczący pozytywny wpływ na koszty operacyjne. Ponad jedna trzecia (35 proc.) organizacji z sektora usług finansowych odnotowała obniżenie kosztów przechowywania informacji w formie papierowej do poziomu mniejszego od 5 proc. przychodu, po raz kolejny wyprzedzając organizacje z sektora edukacyjnego (11 proc.), publicznego (13 proc.) i opieki zdrowotnej (26 proc.). Carsten Bruhn, executive vice president, Ricoh Europe, mówi: „Skupienie się na optymalizacji kluczowych procesów dokumentowych w celu odblokowania cennych informacji biznesowych sprawi, że zarządzanie ryzykiem i finansami będzie łatwiejsze. Po połączeniu z innymi danymi całej firmy, trendy i wnioski wyciągnięte z kluczowych danych historycznych mogą pomóc w podejmowaniu decyzji i zapewnieniu, że sektor usług finansowych jest dobrze przygotowany na przyszłość.” Organizacje świadczące usługi finansowe gotowe są do kontynuowania cyfryzacji kluczowych dokumentów w formie papierowej bardziej niż firmy ze wspomnianych sektorów. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh

error: Kopiowanie zabronione!
cript>