Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za 3. kwartał 2013
3 gru 2013 10:14

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 3. kwartał 2013. Na zrealizowane w tym okresie przychody całej grupy miało wpływ kilka czynników, m.in. silne różnice kursowe, racjonalizacja portfolio produktów, słaba koniunktura gospodarcza oraz dalszy spadek na rynku rozwiązań analogowych. Mimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego, grupa Agfa-Gevaert osiągnęła w nim – rok do roku – wzrost marży zysku brutto, a jej zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł w 3. kwartale br. 26 mln euro. Grupa poprawiła też wartość kapitału obrotowego, co wpłynęło na stabilne przepływy gotówkowe z bieżącej działalności oraz redukcję długu netto. Na koniec 3. kwartału br. majątek Agfa-Gevaert miał wartość 2641 mln euro, przy 2830 mln euro na koniec roku 2012. Wartość zapasów magazynowych osiągnęła poziom 597 mln euro. Dług finansowy netto, którego wartość na koniec ub.r. wynosiła 291 mln euro, zmniejszył się do poziomu 261 mln euro. Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła w omawianym okresie 42 mln euro. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 3. kwartale tego roku 365 mln euro, co oznacza spadek o 12,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 8,8 proc. Na słabsze od ubiegłorocznych wyniki wpłynęły też niechęć firm poligraficznych do inwestowania, racjonalizacja oferty Agfa Graphics oraz spadek sprzedaży analogowych filmów CtF. Na stabilnym poziomie utrzymała się natomiast sprzedaż CtP, gdzie jednak firma musiała się zmierzyć z ostrą presją cenową. Dział inkjetowy zrealizował założenia budżetowe z nadwyżką, czego efektem jest większy niż przed rokiem zysk operacyjny EBIT. Dzięki podejmowanym przez Agfa Graphics działaniom naprawczym marża zysku brutto wzrosła w 3. kwartale br. do 25,8 proc. (przy 24 proc. przed rokiem i 25,5 proc. w 2. kwartale br.). Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), stanowił w 3. kwartale br. 6,5 proc. sprzedaży, zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) – 3,9 proc. sprzedaży. W 3. kwartale br. Agfa Graphics podpisała wiele kontraktów na dostawę kompleksowych rozwiązań prepress, obejmujących naświetlarki CtP, oprogramowanie workflow, obsługę posprzedażową oraz dostawy płyt. Dział inkjetowy Agfa Graphics zrealizował w 3. kwartale br. kolejne dostawy rozwiązań przemysłowych z serii Jeti Titan. Jedna z tych maszyn – pierwszy w Polsce ploter Jeti 3020 Titan z wbudowanym modułem FTR (umożliwiającym zadrukowywanie mediów sztywnych) – została zainstalowana w drukarni Colours Factory z Piły. Inni nowi użytkownicy systemów Jeti Titan to m.in. firmy: Costco (USA), Garth West (Wielka Brytania), Cogeaf Group (Belgia), Publitecnia (Meksyk) i Croma (Chile). Francuska firma Caractères Enseigne zamówiła ploter Jeti Titan w wersji 48-głowicowej, a kontrakt uzupełniają dwa urządzenia Anapurna M3200. 3. kwartał br. przyniósł liczne instalacje kolejnych systemów z rodziny Anapurna, zrealizowanych także u polskich klientów. W ostatnich miesiącach plotery z tej serii rozpoczęły pracę w takich firmach jak: Trzy Słowa w Łodzi (tu dostarczono pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie egzemplarzy nowego modelu Anapurna M2500) czy Imart Fabryka Reklamy w Poznaniu (która zdecydowała się na model Anapurna M2050 – największy „przebój rynkowy” Agfa Graphics w obszarze druku inkjetowego w naszym kraju). Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

cript>