Ricoh publikuje Ricoh Group Sustainability Report 2013
5 gru 2013 12:59

Ricoh Group Sustainability Report 2013 to zintegrowany raport na temat działalności Ricoh widzianej z trzech perspektyw – finansowej, społecznej i środowiskowej. Poprzez ten raport Ricoh odpowiada na zapotrzebowanie swoich interesariuszy na informacje dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujące m.in. kwestie ochrony środowiska, zarządzania, praw człowieka i różnorodności, a także dane finansowe, aby mogli sami ocenić firmę i uzyskać ogólne spojrzenie na grupę Ricoh jako całość. Kierując się zasadami The RICOH Way, które są podstawą wszystkich działań firmy, jest ona zobowiązana do dostarczania nowych wartości dla klientów i społeczeństwa. Tegoroczny raport koncentruje się na obecnym core businessie mającym na celu tworzenie wartości dla klientów i zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zrównoważone zarządzanie środowiskowe, które są podstawą działalności Ricoh i odpowiadają na nowe paradygmaty biznesowe i ewolucję stylu pracy, pozwalając przy tym na oszacowanie ryzyka i możliwości zmian w społeczeństwie. Ricoh nieustannie rozwija i poprawia przejrzystość zagadnień i jawność informacji, z wykorzystaniem wytycznych takich jak ISO 26000 (międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu) oraz polityki Communication on Progress (COP) opracowanej przez ONZ Global Compact. Ricoh Group Sustainability Report 2013 można pobrać ze strony: http://www.ricoh.com/about/sustainability/report/ Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh

cript>