Spotkanie drukarń dziełowych z drukiem cyfrowym
8 sty 2014 12:25

Czołowe europejskie drukarnie zajmujące się produkcją książek wzięły udział w Dniach Otwartych zorganizowanych w firmie Timsons (w Kettering w Anglii) przez firmy Timsons i Kodak. Spośród 12 firm uczestniczących w spotkaniu aż 6 przybyło z Polski, co dowodzi dużego zainteresowania rozwiązaniami cyfrowymi dla rynku druku książek w drukarniach dziełowych w naszym kraju. Podczas Dni Otwartych zaprezentowano dwie maszyny – czarno-białą Kodak Prosper Press 1000 o szerokości roli 650 mm, połączoną z linią oprawy Timsons oraz maszynę zwojową Timsons T-Press, wyposażoną w głowice drukujące Kodak Prosper. Głównym celem spotkania i prezentacji podczas Dni Otwartych w Kettering było przekazanie uczestnikom konkretnych wartości dodanych, wynikających z cyfrowego druku książek, a także ukazanie cyfrowej technologii jako doskonałej alternatywy dla obecnej sytuacji rynkowej książki i jej przyszłości. Możliwość drukowania personalizowanych serii książek, a także poszerzenia oferty np. o druki typu direct mailing czy certyfikaty, porównywalna z offsetem wysoka jakość, elastyczność w kształtowaniu nakładu i wydajność, obsługa niskich nakładów i druk książki na żądanie – to tylko niektóre zalety drukowania książek w technologii cyfrowej. „Kolejna propozycje – dodaje Sławomir Iwanowski - to sondowanie rynku za pomocą nakładów sygnalnych drukowanych właśnie cyfrowo; bezpieczne i tanie dodruki oraz możliwość ich szybkiej aktualizacji (...). Dodruki cyfrowe w znacznym stopniu obniżają również koszty wydawców związane z magazynowaniem książek w drukarniach, zakupem wcześniejszym papieru i obniżają zaangażowanie środków z tym związanych. Eliminują również zaleganie książek w księgarniach i u pośredników, co w znaczącym stopniu wpływa na przepływ pieniądza pomiędzy drukarnią a wydawcą. Mniejsze zapasy magazynowe i częściej rotujące produkty to model wydawniczy stosowany od wielu lat w krajach Europy Zachodniej. Przyczynił się on w znaczącym stopniu do poprawienia kondycji finansowej rynku wydawniczego na tamtejszych rynkach. Obecnie terminy płatności, jakie są tam stosowane, to maksymalnie 60 dni, a nie tak jak w Polsce min 180, a to bardzo znacząca kwestia dla całości biznesu związanego z drukowaniem książek”. O tym, jak zastosowanie druku cyfrowego może odmienić perspektywę biznesową dla drukarni produkującej książki, uczestnicy Dni Otwartych w Anglii mogli przekonać się odwiedzając zakład, który jakiś czas temu zainwestował w rozwiązania cyfrowe firmy Kodak. Zaproszeni goście odwiedzili drukarnię Clyes, produkującą rocznie 160 mln książek, z czego 20 mln to produkcja cyfrowa (oparta m.in. na urządzeniu Kodak Prosper Press 1000). Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>