Niemiecka drukarnia z polskim systemem IT
31 mar 2014 10:07

Poznański producent oprogramowania, firma DomData AG, rozbudowuje system controllingowy w niemieckiej drukarni Bechtle Verlag z Esslingen. Dostarczone rozwiązanie bazuje na platformie InForum BI Studio. Opracowane przez DomDatę rozwiązanie InForum BI Studio trafiło do tej firmy jeszcze w 2012 roku i wówczas miało ułatwić planowanie i raportowanie w głównych obszarach działalności. Celem obecnego etapu prac jest stworzenie „systemu wczesnego ostrzegania” o odstępstwach od założonych na etapie planowania wartości poszczególnych wskaźników ekonomicznych Bechtle Verlag Druck i jej spółki zależnej. Podstawą takiego rozwiązania są tzw. Kokpity Menedżerskie, czyli specjalne moduły InForum BI Studio, ułatwiające szybszą niż dotychczas kontrolę wskaźników ekonomicznych i parametrów technicznych związanych z finansami, produkcją i sprzedażą. Kokpity Menedżerskie InForum zapewnią bezpośredni dostęp do danych nt. bieżącej wartości sprzedaży, kosztów realizacji zleceń, zapotrzebowania materiałowego i stanu wykorzystania zasobów czy aktualnego wyniku finansowego w rozbiciu na produkty, klientów i sprzedawców. Gdy dojdzie do odchyleń od przyjętych na etapie planowania wartości, InForum BI Studio umożliwi szybkie ustalenie przyczyn tych odstępstw, m.in. poprzez bezpośredni dostęp do: a) danych źródłowych nt. elementów składowych określonego wskaźnika, b) pełnej historii zdarzeń wpływających na jego nieprawidłową wartość. Dzięki temu kierownictwo Bechtle Verlag będzie mogło szybciej i skuteczniej reagować na pojawiające się zagrożenia, zanim określone wskaźniki osiągną krytyczne dla firmy wartości. DomData AG Sp. z o.o. to firma konsultingowo-informatyczna, specjalizująca się w dostarczaniu, projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu systemów informatycznych. Sztandarowe produkty DomData AG to: Ferryt Enterprise Platform, WorkNet Smart Platform oraz InForum BI Studio. Są to zaawansowane platformy służące do budowy dedykowanych systemów informatycznych przeznaczonych dla rynku finansowego, dla produkcji, handlu, usług oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Wśród klientów DomData AG znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu operacyjnym, jak i firmy lokalne z sektora MSP. Rozwiązania systemowe DomDaty dostarczane są nie tylko na rynek polski, ale również do klientów w Niemczech, Szwajcarii, we Francji, w Wielkiej Brytanii oraz USA. Centrala firmy znajduje się w Poznaniu, firma ma też oddziały w Warszawie i Monachium. Opracowano na podstawie informacji firmy DomData

error: Kopiowanie zabronione!
cript>