HP korumpował polskich urzędników
10 kwi 2014 11:59

Przyznał to oficjalnie w wydanym wczoraj oświadczeniu wiceprezes HP John Schulz. Firma zapłaci z tego tytułu karę w wysokości 108 mln dolarów. Oświadczenie to zostało wydane w ramach ugody z United States Securities and Exchange Commission (SEC) – amerykańską komisją giełd i papierów wartościowych, która wszczęła postępowanie przeciw koncernowi na mocy ustawy Foreign Corrupt Practices Act, zabraniającej amerykańskim firmom korumpowania urzędników poza granicami USA. Dowody przeciw firmie zbierały FBI oraz polskie CBA i prokuratura. Zarzuty przekupstwa dotyczą przetargów na zlecenia związane z informatyzacją państwa. Dotychczas śledztwem objęto przetargi organizowane przez policję, MSWiA, GUS oraz MSZ. Jak wykazało dochodzenie, praktyki korupcyjne przy pozyskiwaniu zleceń na informatyzację stosował także polski oddział amerykańskiego koncernu IBM. Opracowano na podstawie „GW” z 10.04.2014

error: Kopiowanie zabronione!
cript>