Kto straci na darmowych podręcznikach – opinie ekspertów
7 maj 2014 15:41

Jak niedawno informowaliśmy, w wyniku reformy rządowej i wprowadzenia bezpłatnych podręczników dla klas 1-3 swoje niemałe straty szacuje już branża wydawnicza. Strat mogą się też spodziewać drukarze, choćby w wyniku zlecenia druku elementarza – bez przetargu – podlegającemu kancelarii premiera Centrum Usług Wspólnych. Ucierpią także księgarze. Wszystkie te obawy zostały ostatnio potwierdzone przez ekspertów z Warsaw Enterprise Institute (działającym przy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców) w raporcie opublikowanym 6 maja br. Według autorów raportu zatytułowanego „Rząd nacjonalizuje rynek podręczników” państwo próbuje przejąć rolę wydawcy podręczników i wyeliminować z rynku prywatnych przedsiębiorców. W raporcie WEI przeanalizował skutki planowanych przez ministerstwo edukacji reform. Eksperci uważają, że projekt godzi w kilka sektorów gospodarki: wydawców, dystrybutorów hurtowych i detalicznych książek oraz przemysł poligraficzny i papierniczy, które w sumie generują ok. 40 mld zł przychodów, co stanowi 3 proc. polskiego PKB. Zatrudnienie w wydawnictwach, księgarniach i firmach poligraficznych straci nie mniej niż kilka tysięcy osób (autorów, redaktorów, sprzedawców, drukarzy). „Dla wielu firm z części tych branż (…) rządowe rozwiązania są prostą drogą do bankructwa” - alarmują autorzy raportu. Opracowano na podstawie rynek-ksiazki.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>