WWF Polska i UPM Raflatac ratują polskie rzeki
7 maj 2014 10:40

WWF Polska i UPM Raflatac kontynuują współpracę na rzecz ochrony polskich rzek. UPM Raflatac od stycznia 2012 wspiera projekt WWF „Rzeki dla życia”, którego celem jest zachowanie naturalnego charakteru rzek oraz poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących pobliskie tereny. Jednym z kluczowych elementów tej współpracy jest wymiana wiedzy i informacji dotyczącej przepławek rzecznych. Obecna struktura hydrotechniczna rzek ma niszczący wpływ na ich ekosystem, a w szczególności na ryby wędrowne. W celu zapoznania się bliżej z problemem zaplanowano wyjazd do Finlandii dla decydentów oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką wodną. Uczestnicy wyjazdu zapoznają się z praktykami i ulepszeniami stosowanymi przez Finów w rzekach zamieszkanych przez ryby wędrowne. Inną dziedziną wspieraną przez UPM Raflatac jest wydawanie broszur informacyjnych na temat praktyk w zakresie ochrony i udrażniania rzek oraz potoków i właściwego utrzymania ich stanu. Będą one wskazywały między innymi możliwe rozwiązania dotyczące zarządzania wędrówkami ryb na przykładzie doświadczeń z populacją fińskiego dziko żyjącego łososia. WWF ma w planach dystrybucję broszur do około 400 instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, w tym biur projektowych i wykonawców. Kolejną wspólną inicjatywą UPM Raflatac i WFF jest monitoring inwestycji wodnych. Dotyczy on nowych oraz zmodernizowanych struktur hydrotechnicznych na Odrze i jej dopływach i ma na celu umożliwienie swobodnej migracji ryb. Monitoring w szczególności ma posłużyć ekspertom jako główne narzędzie do wydawania rekomendacji oraz opinii wspierających właściwą ocenę ich oddziaływania na środowisko i podejmowania ważnych decyzji dotyczących gospodarki wodnej rzek. UPM i WWF mają długą historię współpracy. Obie organizacje kooperują ze sobą przy licznych krajowych i międzynarodowych projektach promujących odpowiedzialne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Ich współpraca w latach 2012-2013 zaowocowała aktualizacją, dystrybucją oraz promocją Atlasu Terenów Zalewowych rzeki Odry. WWF Polska jest również odpowiedzialny za przygotowanie opinii ekspertów i konsultację techniczną dotyczącą przepławek na modernizowanej zaporze wodnej w Brzegu Dolnym oraz na konstruowanej zaporze w Malczycach. Analiza dokumentów projektowych przygotowanych dla przepławki w Brzegu Dolnym nadzorowanej przez WWF Polska wykazała potrzebę zmiany jej parametrów w celu zoptymalizowania jej pracy. W ramach współpracy odbyły się również spotkania z zakresu ochrony środowiska dla pracowników i klientów UPM Raflatac Polska. „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy po raz kolejny wesprzeć WWF Polska i projekt „Rzeki dla życia” - mówi Jani Konkarikoski, dyrektor generalny UPM Polska. - Zdecydowaliśmy się na kontynuację współpracy przy tym projekcie, który jest dla nas bardzo ważny. Technologie budowy przepławek rzecznych zostały poprawione i mamy nadzieję, że prace konstrukcyjne na piętrzeniach będą przeprowadzane zgodnie z wytycznymi. Wciąż jest wiele do zrobienia w kwestii monitoringu zaplanowanych inwestycji. Jak w latach poprzednich będziemy także wspierać wymianę informacji dotyczącej polityki środowiskowej i spotkań edukacyjnych dla pracowników, klientów oraz użytkowników naszych produktów. UPM Raflatac dostrzega korzyści tej współpracy zarówno dla natury, jak i dla ludzi. Na podstawie informacji firmy UPM Raflatac opracowała AP

cript>