Arctic Paper w I kwartale 2014
15 maj 2014 10:52

Grupa Arctic Paper wypracowała w I kw. 2014 r. zadowalające wyniki finansowe − zysk EBITDA na poziomie 48,4 mln zł (wzrost o 49,5 proc.) oraz zysk netto w wysokości 8,9 mln zł (wobec straty na poziomie 6 mln zł rok wcześniej). Jednocześnie przychody ze sprzedaży Grupy obniżyły się o 2,2 proc., do kwoty 804,5 mln zł (częściowo ze względu na wyłączenie z eksploatacji jednej z maszyn papierniczych latem ub.r). Sytuacja na rynku papieru pozostaje trudna. W ujęciu rok do roku rynek zanotował znaczny spadek cen, o 3,5 proc. w przypadku papieru powlekanego i 5,4 proc. w przypadku papieru niepowlekanego. Wielkość rynku wzrosła nieznacznie w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 − o 0,8 proc. według danych opublikowanych przez Euro-Graph w kwietniu br. Na tym bardzo konkurencyjnym rynku Arctic Paper odnotowała spadek sprzedaży papieru o 3,8 proc. w ujęciu rok do roku (co było spowodowane m.in. wspomnianym wyłączeniem z eksploatacji jednej z maszyn papierniczych latem ub.r.), przy jednoczesnym wzroście sprzedaży o 7,1 proc. w porównaniu z IV kw. 2013 r. (do którego przyczyniła się głównie sezonowość sprzedaży). W I kw. 2014 r. utrzymywały się niektóre pozytywne tendencje rynkowe dotyczące cen celulozy, widoczne już w pewnym zakresie w IV kw. 2013. Kursy walut, w szczególności EUR/SEK, kształtowały się na poziomie neutralnym dla Grupy. Arctic Paper kontynuuje wdrażanie programu restrukturyzacji, rozpoczętego w drugiej połowie 2013 r., którego celem jest zwiększenie sprzedaży, redukcja kosztów oraz wzmocnienie pozycji finansowej Grupy. W efekcie, z tytułu działalności na rynku papieru, w I kw. 2014 Arctic Paper wykazała zysk EBITDA w wysokości 32 mln zł (wzrost o 16,6 proc. w ujęciu rok do roku) oraz zysk netto w wysokości 2,3 mln (wobec straty w wysokości 2,6 mln w I kw. 2013), przy przychodach w wysokości 616,6 mln zł (spadek o 3,8 proc. w porównaniu z I kw. 2013). Wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper utrzymało się na poziomie 93 proc. „Rok 2014 rozpoczął się dość zadowalająco dla Arctic Paper, co pozwala nam patrzeć w przyszłość ze względnym optymizmem, pomimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych oraz wyzwań, którym stawiamy czoło od kilku już lat (...) − powiedział Wolfgang Lübbert, prezes zarządu Arctic Paper SA. W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2014 r. działalność spółki Rottneros rozwijała się w dobrym kierunku. W skonsolidowanych wynikach Grupy Arctic Paper za I kwartał 2014 r. ujęty został zysk EBITDA spółki w wysokości 16,4 mln zł. W drugiej połowie 2013 r. Arctic Paper rozpoczęła wdrażanie programu restrukturyzacji, którego cele to zwiększenie sprzedaży, redukcja kosztów oraz wzmocnienie pozycji finansowej Grupy. Efekty tych działań w połączeniu ze spadkami cen celulozy oraz neutralnym poziomem kursów walutowych przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnych wyników finansowych. „Podejmowane przez nas inicjatywy zmierzające do poprawy efektywności Grupy i rozwoju asortymentu produktów przynoszą pozytywne rezultaty − obecnie niewielkie, ale bardzo istotne. Biorąc pod uwagę również nasze ambitne plany służące wzmocnieniu sytuacji finansowej Grupy, notujemy wyraźny postęp” − stwierdził Wolfgang Lübbert. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>