Wzrost sprzedaży w BSC Drukarni Opakowań
16 maj 2014 10:06

Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań, poznański producent opakowań z tektury i papieru, wypracował w I kwartale br. 40,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 7 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 6,1 i 8,4 mln zł, osiągając tym samym dynamikę na poziomie kolejno 9 i 10 proc. Spółka zmniejszyła też zobowiązania długoterminowe o 1,8 mln zł na skutek spłat rat kredytowych, czyli zanotowała spadek stopy zadłużenia do niespełna 20 proc. Grupa nadal utrzymuje bardzo wysokie wskaźniki płynności. Wynik netto Grupy wyniósł 5,22 mln złotych, co oznacza, że r/r wzrósł o 5 proc., czyli o 0,3 mln zł. W I kwartale br. przychody wzrosły o 2,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Jednocześnie wynik operacyjny oraz EBITDA wzrosły względnie szybciej niż przychody oraz wynik brutto. Zadłużenie globalne Grupy prawie nie zmieniło się przy wzroście kapitału własnego o 13 mln zł. Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów i usług BSC Drukarnia Opakowań mają branże kosmetyczna (20,4 mln zł) oraz spożywcza (16,9 mln zł), które generują 91,3 proc. wszystkich przychodów Grupy. Wzrosła także kwota z tytułu eksportu – z 8,47 mln złotych w I kwartale ub.r. do 9,19 mln zł w raportowanym okresie. „Początek roku 2014 przyniósł nam oczekiwane wyniki. Dynamika kluczowych wyników finansowych oraz konsekwentny wzrost sprzedaży potwierdzają obraną dotychczas strategię rozwoju. W konsekwencji Spółka systematycznie się rozwija, a prognozy na najbliższe miesiące są równie optymistyczne. (...) – mówi Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. W I kwartale br. marże Grupy prawie nie uległy zmianom w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najsilniej wzrosła marża EBITDA (o 0,5 pkt. procentowego). Opracowano na podstawie informacji Grupy BSC Drukarnia Opakowań

cript>