Fabryka Konica Minolta z „zielonym” certyfikatem drugiego stopnia
20 maj 2014 11:29

Produkcyjna spółka zależna Konica Minolta w Wuxi (Konica Minolta Business Technologies (WUXI) Co., Ltd.) otrzymała certyfikat drugiego stopnia Green Factory Certification System. Obiekt w Wuxi jest pierwszym z zakładów produkcyjnych Business Technologies Konica Minolta na świecie, który uzyskał ten stopień certyfikacji. Konica Minolta stosuje System Certyfikacji Zielonych Fabryk od stycznia 2010 r. Jest to jeden z kluczowych elementów, który ma umożliwić realizację celów określonych w ramach Śródterminowego Planu Środowiskowego 2015. Zgodnie z założeniami do roku finansowego 2015 szereg określonych w nim celów ma zostać wprowadzonych na kolejny, drugi poziom realizacji. Dotyczy to wszystkich obszarów zielonej polityki firmy: zapobiegania globalnemu ociepleniu, wspierania społeczeństwa nastawionego na recykling, zmniejszania ryzyka związanego z substancjami chemicznymi, przywracania i zachowywania różnorodności biologicznej. Zakłady produkcyjne należące do Konica Minolta pracują nad osiągnięciem kryteriów umożliwiających otrzymanie certyfikatu drugiego stopnia. Z uzyskaniem tego statusu wiąże się znaczne zmniejszenie emisji CO2, ilości odpadów usuwanych z fabryk i odpadów ropopochodnych. Ponadto fabryki muszą spełniać wymogi oparte na wytycznych obejmujących około 250 pozycji dotyczących procesu wdrażania inicjatyw. Fabryka w Wuxi od 2012 r. wprowadziła szereg rozwiązań prowadzących do wzrostu produktywności. Do oceny tego elementu zaczęto wykorzystywać metodę „Analizy skuteczności inżynierii przemysłowej (IE)”. Dzięki temu możliwe było ograniczenie czasu produkcji i zajmowanej powierzchni. Pozwoliło to na zmniejszenie zużycia energii (m.in. dzięki mniejszemu użytkowaniu klimatyzacji i oświetlenia). Zastosowanie zasady 3R (Reduce (ogranicz), Reuse (użyj ponownie), Recycle (recykluj) oraz pozostałe działania podjęte w Wuxi poskutkowały obniżeniem emisji CO2 o 38 proc., ilości odpadów ropopochodnych (o 60 proc.) oraz ilości odpadów usuwanych z zakładu (o 65 proc. ) - wszystkie dane w przeliczeniu na jednostkę sprzedaży - w porównaniu ze stanem wyjściowym w roku finansowym 2007 r. Dodatkowe informacje o Systemie Certyfikacji Zielonych Fabryk Konica Minolta można znaleźć na stronie: http://www.konicaminolta.com/about/csr/environment/progress/green-factory.html Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta

cript>