Wyniki Infosystems SA za 1. kwartał 2014
20 maj 2014 11:19

Infosystems SA poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał br. Firma odnotowała w tym okresie rozwój we wszystkich obszarach biznesowych, osiągając zysk netto na poziomie 570 tys. PLN. W 1. kwartale br. Infosystems SA odnotowała przychody ze sprzedaży i związane z nimi na poziomie 2,552 mln PLN, co oznacza wynik lepszy niż w analogicznym okresie ub.r. (2,064 mln PLN). Zysk EBITDA wyniósł 2,472 mln PLN i był również wyższy niż w 1. kwartale 2013. Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej EBITDA w omawianym okresie br. wyniósł 97 proc., co wskazuje na wysoki zasób kapitału spółki, który może ona przeznaczyć na dalszy rozwój i inwestycje. Zysk netto Infosystems SA w 1. kwartale br. ukształtował się na poziomie 570 tys. PLN. Wskaźnik rentowności operacyjnej wyniósł z kolei 28 proc. Stabilną sytuację Infosystems SA podkreśla wskaźnik płynności finansowej, który wyniósł 1,05. Znaczący wpływ na wyniki 1. kwartału 2014 miała sprzedaż nowych produktów stworzonych przez spółkę. Prowadzi ona obecnie intensywne prace, związane z budową kanałów dystrybucji i poszerzając rynek odbiorców. Podsumowując wyniki za 1. kwartał br. Mariusz Sosnowski, prezes Infosystems SA mówi: „Rezultaty osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku to dowód dużego zaangażowania w działania zmierzające do rozwoju naszej spółki we wszystkich kluczowych dla nas obszarach biznesowych. Przebiegają one zgodnie z naszymi założeniami. (…) Warto odnotować fakt, że drukarnie – niejednokrotnie po kosztownych inwestycjach w nowoczesne środki produkcji – coraz częściej sięgają obecnie po rozwiązania IT, które pozwalają pełniej wykorzystać posiadane już zasoby, usprawniają wewnętrzne procesy, porządkują przedsiębiorstwo oraz zwiększają jego konkurencyjność na rynku. To przełoży się – mamy nadzieję – na dalszy, dynamiczny wzrost naszej spółki, oferującej tego typu systemy”. W 1. kwartale br. firma Infosystems SA kontynuowała intensywne działania sprzedażowe oraz marketingowe nowego systemu opartego na zakupionych technologiach PuzzleFlow oraz Galileo, oferowanego pod dobrze rozpoznawalną marką PuzzleFlow. Istotnym aspektem podejmowanych działań jest obecnie intensyfikacja sprzedaży poprzez międzynarodowy kanał partnerski. Opracowano na podstawie informacji firmy Infosystems SA

cript>