Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za 1. kwartał 2014
2 cze 2014 13:21

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2014 r. Pomimo niesprzyjających różnic kursowych i słabej koniunktury na rynkach wschodzących, grupa osiągnęła w nim – rok do roku – wzrost marży zysku brutto do poziomu 29,3 proc. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. poprawie uległ też zysk netto, który wyniósł 1 mln euro. Przychody ze sprzedaży Agfa-Gevaert wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 622 mln euro, co oznacza spadek o 11,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. (8,8 proc. wyłączając różnice kursowe). Wynika on przede wszystkim ze słabszej koniunktury na większości rynków wschodzących oraz racjonalizacji portfolio produktowego Agfa Graphics. Z kolei przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 1. kwartale tego roku 327 mln euro, co oznacza spadek o 11,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 9,5 proc. Firma odczuła tym samym skutki gorszej koniunktury gospodarczej na większości rynków wschodzących. Na wyniki finansowe Agfa Graphics wpłynęły też zmiany w portfolio oferowanych rozwiązań, zwłaszcza dedykowanych tradycyjnemu biznesowi. W segmencie prepress efekt presji cenowej nie pozostał bez wpływu na sprzedaż rozwiązań CtP. Słabsza koniunktura rynkowa i optymalizacja oferty produktowej dotknęły też dział przemysłowego druku inkjetowego. Marża zysku brutto wyniosła w 1. kwartale 2014 roku 27,5 proc. (przy 25,1 proc. przed rokiem). Wzrost ten był efektem działań oszczędnościowych i pozytywnej sytuacji na rynkach surowcowych. Co więcej, Agfa Graphics znacząco poprawiła zarówno zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), który wyniósł w 1. kwartale br. 20,4 mln euro (6,2 proc. sprzedaży), jak też zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT), który zamknął się kwotą 12,6 mln euro i stanowił 3,9 proc. sprzedaży. W analogicznym okresie ub.r. parametry te wyniosły – odpowiednio – 13,6 mln euro (3,7 proc. sprzedaży) oraz 4,4 mln euro (1,2 proc. sprzedaży). Pierwszy kwartał br. przyniósł firmie Agfa Graphics nagrodę „Dostawcy Roku 2013”, przyznaną jej przez Independent Carton Group – niezależne stowarzyszenie osiemnastu amerykańskich producentów tektury falistej. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

error: Kopiowanie zabronione!
cript>