„Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce – edycja 2014”
6 cze 2014 12:06

5 czerwca w sali New Connect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych miała miejsce prezentacja najnowszej edycji raportu KPMG i PBKG „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Licznie zebranych przedstawicieli branż poligraficznej i opakowaniowej oraz prasy powitali Jacek Kuśmierczyk – kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, Jacek Bajger – partner KPMG, Paweł Graniewski – wiceprezes GPW oraz Edward T. Połaski – prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach towarzyszącej spotkaniu konferencji miały miejsce wystąpienia: Jerzego Majchrzaka, dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, który odczytał także list od wicepremiera, ministra Janusza Piechocińskiego – honorowego patrona projektu „Partnerstwo dla Promocji Polskiej Poligrafii”, w ramach którego powstał raport; Jakuba Moskala, dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP; Axela Brandhorsta, założyciela firmy Neo7even; Tomasza Nazaruka, prezesa firmy Ricoh Polska będącej partnerem głównym projektu; Andrzeja Krzewiny, prezesa Drukarni Interak będącej partnerem projektu Mistrz Drukarstwa, która wydrukowała raport; Olafa Kacperskiego, wiceprezesa MMP Neupack Polska, członka zarządu ECMA Polska; Carstena Bastiana, marketing managera firmy DuPont; Andreasa Blaschke, prezesa organizacji ECMA oraz Leszka Nowaczyka, kierownika projektu LIFE+ 3x Środowisko Stowarzyszenia REFA Wielkopolska. Wyniki IV edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” przedstawił Jacek Bajger. Raport powstał na bazie odpowiedzi 300 firm (w ub.r. było ich 272). Przedsiębiorcy ocenili rok 2013 jako dobry dla branży poligraficznej w naszym kraju. Badane firmy znacznie lepiej niż w ub.r. postrzegają zarówno ogólną sytuację na rynku poligraficznym, jak i własną sytuację. Wyraźnie poprawiły się nastroje wśród mikro- i małych przedsiębiorstw. Większość badanych firm spodziewa się wzrostu sprzedaży w 2014 r., do czego niewątpliwie przyczyni się także wciąż rosnący eksport towarów i usług poligraficznych, którego wartość w ub.r. przekroczyła 5 mld zł (to blisko 9 proc. więcej niż w 2012 r.). Problemy branży to wciąż niskie marże, wysokie koszty materiałów i pracy, a także zły stan szkolnictwa zawodowego. Spotkanie zakończył panel dyskusyjny moderowany przez Jacka Kuśmierczyka i Jacka Bajgera, którego uczestnikami byli: Jerzy Majchrzak, Robert Kwiatkowski - GPW, Edward Połaski, Jakub Moskal, radca prawny Leszek Czarny, Olaf Kacperski, Tomasz Nazaruk, Krzysztof Pindral – prezes Heidelberg Polska i Tomasz Nojszewski – sales manager DuPont Poland. Poruszano m.in. takie tematy jak: przygotowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza mniejszych, do ekspansji zagranicznej; konieczność konsolidacji w branży; możliwa pomoc Ministerstwa Gospodarki i PARP dla MŚP; problemy z kształceniem pracowników dla branży poligraficznej; rosnący udział fleksografii w eksporcie; dynamiczny rozwój druku cyfrowego; transformacja drukarń w dostawców usług. Do dyskusji włączali się także uczestnicy spotkania. Podczas spotkania w poczet Kawalerów Polskiego Bractwa Gutenberga zostali przyjęci: Jacek Bajger, Olaf Kacperski i Marek Szyndler – ekspert w dziedzinie fleksografii. Więcej na temat raportu – w czerwcowej „Poligrafice”. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>