Apogee Prepress 8 zwiększa wydajność drukarni Bagel RotoOffset
24 cze 2014 09:52

Agfa Graphics poinformowała o wdrożeniu zaawansowanego systemu workflow Apogee Suite 8 w niemieckiej drukarni heatsetowej Bagel RotoOffset z Meineweh k. Lipska. System – wyposażony m.in. w przeznaczony dla druku zwojowego moduł automatycznej impozycji Impose Web oraz wydajną 64-bitową architekturę – został zoptymalizowany z myślą o wysokonakładowych pracach, realizowanych przez drukarnie rolowe. Wspomniana optymalizacja dotyczy zarówno sprzętu, jak i oprogramowania – ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji, tj. najefektywniejszego wykorzystania zainstalowanych w drukarni serwerów. Za sprawne przetwarzanie zleceń w dużej mierze odpowiada z kolei 64-bitowy system operacyjny Windows Server, z dopasowaną do niego wersją oprogramowania Apogee Prepress 8. Jedną z nowych funkcji, dedykowanych drukarniom rolowym, jest Web Impose – automatyczna impozycja prac dopasowana do specyfiki wstęgi papieru. Różni się ona zasadniczo od modułu AutoImpose, stosowanego w systemach Apogee przeznaczonych dla arkuszowych drukarń akcydensowych. Jak podaje Agfa Graphics, z tego opartego na standardzie JDF rozwiązania korzysta już 60 proc. jej klientów, posiadających wbudowany moduł impozycji do druku arkuszowego. Przy druku zwojowym wbudowana impozycja bazuje na schematach produkcyjnych. Są one dostępne dla wszystkich maszyn zwojowych i uwzględniają pełny zestaw parametrów produkcyjnych w zakresie cięcia i odwijania wstęgi, złamywania i oprawy. Apogee bierze je wszystkie pod uwagę, w automatyczny sposób planując optymalny schemat impozycji. Mówi Jörn Knabe, menedżer działu prepress w firmie Bagel RotoOffset, który brał udział we wdrożeniu i aktywnie korzysta z systemu Apogee: „Moduł automatycznej impozycji w znaczący sposób ułatwił naszą codzienną pracę. Oprogramowanie Apogee samodzielnie planuje układ prac na wstędze papieru, bazując na schematach produkcyjnych, wcześniej zdefiniowanych dla danej maszyny drukującej”. Drukarnia Bagel RotoOffset kupiła pierwszą 96-stronicową maszynę manroland web systems przede wszystkim z myślą o drukowaniu wkładek i dodatków. Ważnym czynnikiem przy podejmowaniu tej inwestycji było rozbudowanie całego systemu prepress z myślą o produkcji „superwielkoformatowej”. Stąd niedawny zakup nowego systemu CtP Agfa Avalon N48, umożliwiającego naświetlanie 48-stronicowych płyt, oraz aktualizacja oprogramowania Apogee do wersji zawierającej kluczowe funkcje dla zautomatyzowanej, wysokonakładowej produkcji heatsetowej. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa