Wyniki Stora Enso za 2. kwartał 2014
23 lip 2014 09:34

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Firma osiągnęła w nim – rok do roku – znaczący wzrost zysku operacyjnego brutto. Wyniósł on 209 mln euro, przy 124 mln euro w analogicznym okresie 2013 r., głównie za sprawą redukcji kosztów. Drugi kwartał br. przyniósł zadowalające wyniki działów Renewable Packaging oraz Building & Living, dzięki czemu sprzedaż Stora Enso zamknęła się w ww. okresie kwotą ponad 2,5 mld euro. W komunikacie do akcjonariuszy i inwestorów opuszczający firmę z dniem 1 sierpnia br. jej CEO – Jouko Karvinen napisał m.in.: „Drugi kwartał 2014 zakończył się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, przynosząc lepsze od spodziewanych wyniki działu Renewable Packaging oraz większą o 22 proc. od zakładanej redukcję kosztów. To, w połączeniu ze zwiększonymi zyskami jednostek Printing & Reading oraz Building & Living, stanowi najlepszy dowód wysokiego zaangażowania wszystkich pracowników Stora Enso w obraną przez nas strategię. Kolejnym tego potwierdzeniem jest spełniająca najwyższe standardy rynkowe celulozownia Montes del Plata w Urugwaju, uruchomiona w 2. kwartale br.” Zakład, który rozpoczął produkcję na początku czerwca, już w połowie lipca zrealizował pierwsze dostawy do klientów. W roku 2014 udział Stora Enso w jego produkcji wyniesie 300-350 tys. ton celulozy (ok. 50 tys. ton mniej niż pierwotnie zakładano). Innym ważnym wydarzeniem dla działu Biomaterials było przejęcie przez Stora Enso 100 proc. udziałów w amerykańskiej spółce biotechnologicznej Virdia, specjalizującej się w opracowywaniu rozwiązań bazujących na surowcach odnawialnych. Sprzedaż działu Biomaterials wyniosła w 2. kwartale br. 243 mln euro, zaś jego zysk operacyjny EBIT nieco spadł, do poziomu 10 mln euro, głównie za sprawą kosztów związanych z inwestycjami w Urugwaju. Kluczowy dla przyszłości Stora Enso dział Renewable Packaging odnotował w 2. kwartale br. przychody ze sprzedaży w wysokości 849 mln euro (o 1,7 proc. więcej niż przed rokiem) i zysk operacyjny EBIT na poziomie 114 mln euro (wzrost o 48,1 proc.). Na taki stan wpłynęła jego poprawiona wydajność operacyjna, zwłaszcza w obszarze tektury konsumenckiej. W 2. kwartale br. maszyna w zakładach Varkaus, dotychczas wytwarzająca papiery graficzne, została dostosowana do produkcji tektury bazującej na włóknach pierwotnych. Zgodnie z planem postępują również prace związane z uruchomieniem produkcji tektury w Guangxhi w Chinach. Oczekuje się, że wytwarzająca ją maszyna rozpocznie pracę na początku 2016 roku. Jednostka Printing & Reading (część działu Printing & Living) odnotowała w 2. kwartale br. przychody ze sprzedaży w wysokości 970 mln euro i zysk operacyjny EBIT na poziomie 36 mln euro (przy stracie 17 mln euro przed rokiem). Ta poprawa to przede wszystkim efekt znaczącej redukcji kosztów związanej z programem restrukturyzacyjnym oraz zwiększaniem wydajności operacyjnej. Wyższy zysk został zrealizowany pomimo stopniowego obniżania mocy produkcyjnych Stora Enso w tym obszarze rynkowym: spółka zamyka zakład produkcyjny Corbehem we Francji, finalizowana jest też sprzedaż fabryki Uetersen w Niemczech firmie Brigl & Bergmeister. Wyższy niż w ub.r. zysk operacyjny EBIT odnotowała także jednostka Building & Living (37 mln euro przy 28 mln w analogicznym okresie 2013). Przychody ze sprzedaży jednostki Building & Living wyniosły w 2. kwartale br. 490 mln euro. Zdaniem Karla-Henrika Sundströma, który obejmuje stanowisko CEO z dniem 1 sierpnia br., przekształcanie Stora Enso w spółkę o zwiększonej koncentracji na klientach będzie kontynuowane. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że sprzedaż spółki w 3. kwartale br. utrzyma się na poziomie podobnym do rezultatów 2. kwartału (ok. 2,5 mld euro), przy nieco niższym zysku operacyjnym EBIT. Wiele zakładów ze wszystkich działów Stora Enso zostanie objętych okresowymi przestojami związanymi z konserwacją maszyn. Ich koszt – w porównaniu z 2. kwartałem br. – będzie wyższy o 30 mln euro. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

cript>