Godziny zamiast dni
18 sie 2014 11:29

Instalacja cyfrowego systemu Duplo 2000 w Mazowieckim Centrum Poligrafii zredukowała wykonywanie tu zleceń (głównie w zakresie drukowania książek niskonakładowych, w których specjalizuje się drukarnia) z dni do godzin. Wojciech Hunkiewicz , właściciel firmy, bardzo chwali sobie ten zakup podkreślając, że jego zdaniem na rynku nie ma konkurencyjnego rozwiązania. Szczególną uwagę zwraca przede wszystkim podajnik, jaki posiada urządzenie Duplo. Pozwala on zbierać i łamać książkę do oprawy twardej, co znacząco przyspiesza proces jej produkcji. Mazowieckie Centrum Poligrafii to drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w produkcji książek w niskim nakładzie (200-300 egzemplarzy). Drukuje również czasopisma, wizytówki, koperty, zaproszenia, naklejki, magnesy, kalendarze, dyplomy i inne produkty. zawsze dbając o to, by ich jakość była na najwyższym poziomie. Mazowieckie Centrum Poligrafii nieustannie inwestuje. W jego parku sprzętowym pojawiały się kolejno maszyny cyfrowe do druku czarno-białego i kolorowego. W najbliższych planach jest kolejna maszyna, która w jeszcze większym stopniu przyspieszy tu procesy produkcyjne, ale przede wszystkim zwiększy wydajność drukarni. Tej bowiem nieustannie przybywa klientów, co przekłada się na rokroczny znaczący wzrost. „Rynek książki wysokonakładowej się kurczy – mówi Wojciech Hunkiewicz - co otwiera dla nas szerokie możliwości i umożliwia nam rozwój nie tylko na rynku krajowym, ale również za granicą, gdzie w najbliższym czasie planujemy ekspansję. (...). Wcześniej prace związane ze składaniem wydrukowanych arkuszy książek wykonywaliśmy ręcznie. I choć udawało nam się zachować odpowiednią jakość i czas, to jednak przy rosnącej liczbie zleceń oraz oczekiwaniu ze strony klienta na coraz krótszy czas wykonania zlecenia okazywało się to dla nas niezmiernie trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Inwestycja w cyfrowy system Duplo 2000 była dla nas właściwym rozwiązaniem na tym etapie naszego rozwoju i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. Skróciła ona czas realizacji zlecenia z dni do godzin, co dla profilu naszej działalności ma ogromne znaczenie”. Opracowano na podstawie informacji firmy Duplo Polska

cript>