Drukarnia Reynolds & Reynolds 1000. użytkownikiem bezprocesowych płyt Kodak Sonora
19 sie 2014 09:43

Firma Kodak poinformowała o wdrożeniu technologii bezprocesowych płyt Kodak Sonora u 1000. klienta – jest nim amerykańska drukarnia Reynolds & Reynolds. Tym samym, zdaniem firmy Kodak, osiągnięty został milowy krok na drodze do powszechnego zastosowania płyt Sonora, w przypadku których w całości został wyeliminowany etap wywoływania przy zachowaniu jakości i wydajności charakterystycznej dla tradycyjnych płyt CtP. Rosnąca ilość wdrożeń w drukarniach z całego świata to, według firmy Kodak, potwierdzenie zaufania dla tej nowej technologii oraz jej entuzjastycznego przyjęcia przez rynek. Tysięczny użytkownik płyt Sonora – firma Reynolds & Reynolds – specjalizuje się w produkcji formularzy dla dealerów samochodowych. Poza usługami poligraficznymi oferuje im także oprogramowanie i wsparcie techniczne przy zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Obserwujemy niezwykle dynamiczny wzrost liczby wdrożeń płyt Kodak Sonora oraz ogromną chęć wielu firm do masowego przechodzenia na technologię bezprocesową – mówi Rich Rindo, wiceprezes i dyrektor generalny ds. globalnego marketingu rozwiązań poligraficznych w firmie Kodak. – Krok milowy w jej rozwoju, za jaki uważamy pozyskanie klienta nr 1000, zbiega się w czasie z niedawno podjętymi przez nas decyzjami o zwiększeniu mocy produkcyjnych w zakresie ich wytwarzania. Tym samym gwarantujemy użytkownikom płyt ciągłość dostaw i pewność utrzymania cyklu produkcyjnego”. Z uwagi na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na bezprocesowe płyty Sonora, Kodak podjął w ostatnim czasie wiele decyzji inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem ich produkcji. Firma m.in. stworzy od podstaw nową linię wytwórczą dedykowaną płytom Sonora w swoich amerykańskich zakładach w Columbus. Z myślą o ich wydajniejszej produkcji zmodernizowano też linie wytwarzające płyty Sonora w fabrykach Osterode w Niemczech i Xiamen w Chinach. Kodak zapewnia, że wszystkie ww. inwestycje znacząco zwiększą potencjał produkcyjny firmy w obszarze płyt bezprocesowych oraz uczynią cały ich proces wytwórczy bardziej wydajnym w skali globalnej. To zaś przełoży się na lepszą i sprawniejszą obsługę użytkowników płyt Sonora we wszystkich regionach świata. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>