Czyściwa wielokrotnego użytku w drukarni
25 sie 2014 12:46

W drukarniach wykorzystywanych jest wiele maszyn i urządzeń mechanicznych, które muszą być utrzymywane w czystości. Dlatego też codziennie zużywane są tam duże ilości czyściw. Najlepiej nadają się do tego celu tekstylne czyściwa wielokrotnego użytku. Są one bardzo chłonne, odporne na rozdarcie i mogą być wykorzystywane wielokrotnie (nawet do 50 razy). Jednocześnie czyściwa tekstylne są tak delikatne, że nadają się również do czyszczenia czułych i wrażliwych urządzeń. To jedna z najważniejszych cech czyściw wykorzystywanych w drukarniach. Czyściwa te są również na tyle chłonne, by w pewny i niezawodny sposób zbierać farby, oleje lub tłuszcze. Bardzo dobrze nadają się zatem do czyszczenia maszyn drukarskich i urządzeń do konserwacji obciągów offsetowych. Czyściwa wielokrotnego użytku firmy MEWA, oferowane w systemie pełnej usługi (full service), są dużym ułatwieniem dla korzystających z nich użytkowników. Najpierw są one dostarczane do klienta, potem zabrudzone czyściwa są od niego odbierane i prane, po czym klient ponownie otrzymuje je do wykorzystania już czyste. Tym samym system pełnej obsługi pozwala klientowi zmniejszyć nakłady w zakresie organizacji związane z zamawianiem, składowaniem i logistyką, a także zredukować związane z tym koszty. Czyściwa nasiąknięte często olejem są profesjonalnie prane przez firmę MEWA, a pozostałości wykorzystywane są ponownie w sposób ekologiczny lub usuwane jako odpady. Odpowiednie certyfikaty potwierdzają kompetencje i odpowiedzialność firmy MEWA w zakresie istotnych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska i usuwania odpadów w odniesieniu do czyściw. System czyściw wielokrotnego użytku posiadający certyfikaty DIN EN ISO 9001 oraz 14001 jest zintegrowany z technologią stosowaną w zakładach firm MEWA, co pozwala zoptymalizować procesy zarządzania jakością oraz ochroną środowiska. Czyściwa wielokrotnego posiadają zdolność wchłaniania, wynoszącą 2,5-krotność masy własnej, bez powodowania skapywania cieczy, a także odporność na rozdarcie i przetarcia. Są też nadzwyczaj odporne na zużycie - eksploatowane intensywnie w trakcie czyszczenia maszyn drukarskich długo zachowują swoje właściwości. Opracowano na podstawie informacji firmy MEWA

cript>