Grupa Arctic Paper w I połowie 2014 roku
1 wrz 2014 09:48

Grupa Arctic Paper utrzymała w II kwartale 2014 tempo poprawy rentowności widoczne w I kwartale br. W efekcie wyniki finansowe wypracowane w całym pierwszym półroczu były znacząco lepsze niż w analogicznym okresie 2013 roku. Odnotowany przez Grupę wynik EBITDA na poziomie 101,2 mln zł był wyższy o 65,5 mln zł (ponad 183 proc.) od wypracowanego w pierwszej połowie 2013 r. Zysk netto Grupy w I półroczu 2014 r. wyniósł 22,4 mln zł, w porównaniu ze stratą w analogicznym okresie ub.r. w wysokości -97,9 mln zł (częściowo związaną z dokonanym w I półroczu 2013 r. odpisem z tytułu utraty wartości aktywów). W I półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży nieznacznie spadły (o 1,7 proc.), osiągając poziom 1 558,4 mln zł. W ramach działalności w segmencie produkcji i sprzedaży papieru (czyli z wyłączeniem Rottneros) Arctic Paper wypracował dobre wyniki finansowe w I półroczu br. Wynik EBITDA osiągnął wartość 63,3 mln zł, w porównaniu z 32 mln zł w I półroczu 2013 roku (co oznacza wzrost o 97,3 proc.). Zysk netto wyniósł 5,4 mln zł, w porównaniu ze stratą wynoszącą -82,5 mln w analogicznym okresie ub.r., związaną m.in. z dokonanymi odpisami. Przychody w I półroczu 2014 r. osiągnęły wartość 1181,2 mln zł, w porównaniu z kwotą 1215,4 mln zł odnotowaną w tym samym okresie 2013 r. Według danych z czerwca br., w drugim kwartale (dane wg RISI) obserwowano dalszy spadek cen na nadal bardzo konkurencyjnym rynku papieru. W rezultacie na koniec czerwca 2014 średnie ceny papieru powlekanego spadły o 5,1 proc., a niepowlekanego o 4,7 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2013 r. (dane wg RISI). Niemniej w I półroczu 2014 r. zaobserwowano nieznaczny wzrost omawianego rynku, o 0,7 proc. w porównaniu z I półroczem 2013 (dane wg Euro-Graph). Podobnie jak w I kw. 2014 r., wykorzystanie mocy produkcyjnych Arctic Paper kształtowało się na poziomie 93 proc. W porównaniu z poprzednimi 6 miesiącami wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło o 1,5 proc. W II kw. br. widoczna była kontynuacja pozytywnych tendencji na rynku cen celulozy (korzystny dla Arctic Paper spadek cen celulozy BHKP oraz korzystny dla Rottneros wzrost cen celulozy NBSK), obserwowanych już w IV kw. 2013. W połączeniu z korzystnie kształtującymi się kursami wymiany walut (przede wszystkim osłabieniem SEK), taki rozwój sytuacji miał pozytywny wpływ na wyniki Grupy Arctic Paper. Prezes zarządu Arctic Paper, Wolfgang Lübbert, powiedział: „Działania podejmowane w Grupie będziemy nadal opierać na dwóch fundamentalnych dla nas koncepcjach: stabilności i mobilności. W sensie finansowym stabilność oznacza bezpieczną bazę kapitałową i niskie zadłużenie, natomiast mobilność w działaniach rynkowych przekłada się na innowacyjność, prace rozwojowe i wprowadzanie nowych produktów na rynek. Potrzeba czasu, by realizowane przez nas działania przyniosły w pełni pożądane efekty, ale nasz cel jest jasno określony.” Grupa kontynuuje proces restrukturyzacji rozpoczęty w II półroczu 2013, którego głównymi celami są poprawa efektywności operacyjnej oraz dalsza redukcja kosztów. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest wzmocnienie pozycji finansowej Grupy. „Wdrożenie strategii mającej na celu zapewnienie Grupie bezpiecznej bazy kapitałowej wymaga czasu. W osiągnięciu tego celu mogą pomóc redukcja zadłużenia oraz działania optymalizacyjne. (...) Oceniam, że wypracowane w I półroczu 2014 roku dobre wyniki finansowe wskazują na to, że przyjęty kierunek długoterminowych działań jest właściwy” – skonkludował Wolfgang Lübbert. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>