Kontynuacja umowy kredytowej Arctic Paper Grycksbo AB
17 paź 2014 13:54

Zarząd Arctic Paper SA („Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 3/2014 dotyczącym określenia daty spłaty zadłużenia oraz uzyskania zwolnienia z obowiązku dotrzymania wskaźników finansowych przez spółkę zależną Emitenta - Arctic Paper Grycksbo AB („APG”) informuje, iż w związku z faktem, że na dzień 30 września 2014 APG dotrzymała wskaźniki finansowe, tj. współczynnik wypłacalności (ang. solidity ratio) oraz współczynnik pokrycia odsetek (ang. interest coverage ratio) określone umową kredytową z bankiem Svenska Handelsbanken AB („Bank”), za obowiązujące strony uznały pierwotne brzmienie umowy kredytowej. Zgodnie z tym APG obowiązują dotychczasowe wskaźniki finansowe. Umowa kredytowa przewiduje nieokreślony termin spłaty zadłużenia w rachunku bieżącym APG z możliwością wypowiedzenia umowy kredytowej w przypadku niespełnienia wskaźników finansowych na dzień weryfikacji. Kolejny termin weryfikacji wyznaczono na 31 grudnia 2014 roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

error: Kopiowanie zabronione!
cript>