KBA w 3. kwartale 2014
13 lis 2014 10:16

Drugi co do wielkości producent maszyn drukujących na świecie Koenig & Bauer AG (KBA) poczynił w trzecim kwartale wyraźne postępy w dążeniu do osiągnięcia założonych na rok 2014 celów finansowych w drodze realizacji swojego programu restrukturyzacyjnego Fit@All. W pierwszych 9 miesiącach obrót koncernu wyniósł 791,8 mln euro, co stanowi 9,5-proc. wzrost. Zwiększenie sprzedaży, rozszerzenie działalności serwisowej i uzyskana redukcja kosztów przyniosły o 18 mln euro lepszy wynik operacyjny (+ 7,0 mln euro) po stronie przychodów. Wynik przed opodatkowaniem (EBT) sięgnął po 9 miesiącach kwoty + 1,2 mln euro w porównaniu z -16,3 mln euro w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Zysk koncernu po opodatkowaniu w wysokości -2,3 mln euro odpowiada wskaźnikowi zysku na akcję -0,12 euro. Kierownictwo spółki spodziewa się sukcesywnej redukcji kosztów w kolejnych kwartałach w miarę postępów w realizacji programu Fit@All, co powinno zaowocować dodatnim wynikiem finansowym. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwszą w segmencie druku cyfrowego dostawę maszyny inkjetowej KBA RotaJET z szer. wstęgi papieru 1,60 m do użytku w druku przemysłowym. Sytuacja gospodarcza na kluczowych rynkach wschodzących i w niektórych częściach Europy uległa dalszemu pogorszeniu. Wciąż jeszcze nie udało się przezwyciężyć skutków kryzysu finansowego. Konflikty militarne i obawy przed atakiem wirusa ebola wywołują niepewność co do perspektyw na przyszłość i wstrzymanie nowych inwestycji. W rezultacie portfel zamówień koncernu skurczył się o 5,8 proc. z 709,6 mln euro w ub.r. do 668,7 mln euro obecnie, jednak każdy z pionów działalności wykazał spadek o różnym nasileniu. W segmencie offsetowych maszyn arkuszowych pomyślny trzeci kwartał pozwolił na nieznaczne jedynie zmniejszenie się wartości nowych zamówień w pierwszych 9 miesiącach o 1,9 proc. w stosunku do ub.r. do kwoty 449,9 mln euro, natomiast wartość zamówień na maszyny zwojowe i specjalistyczne zmalała o 12,9 proc. w porównaniu z rokiem 2013 do 218,8 mln euro.  Obrót w pionie offsetowych maszyn arkuszowych wzrósł o 6,5 proc. do 406,3 mln euro w porównaniu z 381,4 mln euro w roku poprzednim. Wzrost sprzedaży, poczynione oszczędności i nieco lepsze ceny doprowadziły do uzyskania dodatniego wyniku operacyjnego + 2,8 mln euro (2013: -7,8 mln euro). W pionie maszyn zwojowych i specjalistycznych wyższe zyski pochodzące ze sprzedaży maszyn do druku papierów wartościowych i opakowań specjalnych pozwoliły na wygenerowanie obrotu wyższego o 10,6 proc. w stosunku do 2013 (348,5 mln euro) na poziomie 385,5 mln euro. Pomimo słabego popytu na maszyny zwojowe ogólny wynik tego segmentu polepszył się do + 4,2 mln euro w porównaniu z -2,9 mln euro w roku ubiegłym. Po raz kolejny udział eksportu sięgnął wysokiego poziomu 85,3 proc. 35,8 proc. (2013: 25,2 proc.) dostaw zostało zrealizowanych dla zagranicznych klientów europejskich. Wielkość dostaw na ten już wcześniej dominujący rynek KBA wzrosła o 54,2 proc. Ze względu na osłabienie koniunktury w Chinach udział sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku spadł z 28,9 proc. w ub.r. do obecnych 24,2 proc. Na Amerykę Północną przypada udział 10,1 proc., zaś na rynki Ameryki Łacińskiej i Afryki udział 15,2 proc. w globalnej sprzedaży koncernu. W związku z lepszym wynikiem finansowym i mniejszymi zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wykazały w okresie sprawozdawczym wyraźną wartość dodatnią 32,9 mln euro i to pomimo zmniejszenia się wpłacanych przez klientów zaliczek oraz odpływu środków na redukcję personelu. Kierownictwo koncernu widzi w tym potwierdzenie zasadności swych działań zmierzających ku zmniejszeniu kapitału obrotowego. Wolne przepływy gotówkowe przewyższyły ubiegłoroczne o blisko 19 mln euro sięgając 21,0 mln euro, co z kolei pozwoliło na zwiększenie środków płynnych do 204,0 mln euro. Po odliczeniu pożyczek bankowych zredukowanych do 19,3 mln euro koncern utrzymuje komfortową pozycję finansową netto na poziomie 184,7 mln euro. Wskaźnik kapitału własnego względem sumy bilansowej wynosi 23,7 proc. Na dzień 30 września 2014 Grupa KBA zatrudniała 5930 pracowników, w tym 429 stażystów i praktykantów. Nie licząc młodej kadry wykwalifikowanych pracowników, osób objętych zwolnieniami, umowami na czas określony i systemem stopniowego przechodzenia na emeryturę oraz pracowników niedawno przejętych spółek KBA-Kammann i KBA-Flexotecnica, liczba zatrudnionych spadła o 445 do 4907. W ramach dalszej realizacji programu Fit@All liczba zatrudnionych powinna spaść do roku 2016 poniżej 4500. Pomimo zawirowań politycznych i ostudzenia oczekiwań wobec koniunktury kierownictwo firmy podtrzymuje swoje cele na 2014. W sprawozdaniu za trzeci kwartał prezes zarządu Claus Bolza-Schünemann prognozuje na 2014: „Obecnie w obliczu zapewnienia stałej dochodowości przedsiębiorstwa KBA znajduje się w punkcie przełomowym pod wieloma względami. Niemniej na tym etapie nadal będziemy dążyć do przekroczenia progu wartości sprzedaży 1 mld euro i uzyskania co najmniej wyważonego wyniku koncernu przed opodatkowaniem (EBT) w bieżącym roku obrotowym. Po wykazaniu wysokich rezerw w bilansie rocznym 2013 w bieżącym roku spodziewamy się już tylko szczególnych wydatków na realizację Fit@All, jakie jedynie w niewielkim stopniu mogą wpłynąć na wynik finansowy. Za to widoczne staną się już korzyści wypływające z podjętych działań restrukturyzacyjnych.” Oprócz już osiągniętych sukcesów w rozbudowie serwisu również intensyfikacja aktywności na rynkach wschodzących oraz w obszarze druku cyfrowego i opakowań specjalistycznych powinna przyczynić się do umocnienia pozycji finansowej koncernu. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA  

cript>