Grupa Arctic Paper publikuje wyniki za 3. kwartał 2014
14 lis 2014 10:48

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za 3. kwartał 2014 r. są kontynuacją rezultatów osiągniętych w pierwszym półroczu: zysk netto wyniósł 34,4 mln PLN, wynik EBITDA sięgnął 82,6 mln PLN, a przychody ze sprzedaży: 785,2 mln PLN. Od początku roku Grupa Arctic Paper wypracowała zysk netto w wysokości 56,8 mln PLN, wobec straty wynoszącej 113,2 mln PLN w analogicznym okresie 2013 r. Wypracowany przez grupę w okresie 9 miesięcy 2014 r. zysk EBITDA na poziomie 183,8 mln PLN jest w ujęciu rok do roku wyższy o 124,5 mln PLN (tj. o 210 proc.). W tym samym okresie przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 2.343,6 mln PLN, wobec 2.370,0 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Konsekwentnie wprowadzane przez grupę usprawnienia w obrębie organizacji przynoszą kolejne rezultaty. Poza tym na wyniki trzeciego kwartału wpływały także, podobnie jak we wcześniejszych okresach, sprzyjające czynniki zewnętrzne takie jak ceny celulozy i kursy wymiany walut. Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros w dalszym ciągu notuje wzrost rentowności, na co wskazuje zysk EBITDA za 3. kw. 2014 r. w wysokości 51,6 mln PLN, wobec 19,9 mln PLN w analogicznym okresie 2013 r. Zysk netto za 3. kw. br. wyniósł 16,3 mln PLN (wobec straty w wysokości 8,5 mln PLN za 3. kw. 2013 r.). Przychody ze sprzedaży za 3. kw. 2014 r. osiągnęły wartość 591,7 mln PLN, w porównaniu z kwotą 603,1 mln PLN odnotowaną w tym samym okresie 2013 r. Łączne przychody za 9 miesięcy 2014 r. wyniosły 1.772,8 mln PLN. „W trzecim kwartale zrobiliśmy krok do przodu na drodze do osiągnięcia bezpieczniejszych podstaw finansowych naszej działalności. Możemy być zadowoleni z osiągniętego w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku poziomu rentowności, lecz sezonowe osłabienie obserwowane regularnie w czwartym kwartale w połączeniu z wciąż umacniającym się kursem dolara amerykańskiego nakazuje ostrożność w formułowaniu prognoz” − powiedział Wolfgang Lübbert, prezes Zarządu Arctic Paper. Rynkowe ceny papieru w dalszym ciągu spadały w 3. kw. 2014 r., ale tempo spadku zmniejszyło się. Na koniec września 2014 r. średnie ceny papieru powlekanego były o 0,9 proc. niższe, a niepowlekanego nie zmieniły się w porównaniu z poziomami notowanymi na koniec czerwca br. W porównaniu ze stanem na koniec września 2013 r. ceny obniżyły się o odpowiednio 4,3 proc i 2,8 proc. (wszystkie dane na podstawie RISI). Grupa Arctic Paper wykazała w 3. kw. 2014 r. łączną sprzedaż papieru wyższą o 3,9 proc. niż w 2. kw. 2014 r., podczas gdy rynek jako całość odnotował w tym samym okresie spadek o 2,2 proc. W stosunku do 3. kw. 2013 r. Grupa Arctic Paper zwiększyła dostawy papieru o 2,5 proc., wobec spadku o 0,4 proc. odnotowanego w tym czasie przez rynek (wszystkie dane rynkowe na podstawie EuroGraph). W 3. kw. 2014 r. wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Arctic Paper wzrosło do 94 proc. Narastająco ceny celulozy pozostały na stabilnym poziomie, chociaż w porównaniu z 2. kw. 2014 r. w 3. kw. cena celulozy krótkowłóknistej (BHKP) spadła o 3 proc., co jest korzystne dla Arctic Paper SA, a wzrosła o 0,5 proc. cena celulozy długowłóknistej (NBSK), co z kolei sprzyja wynikom Rottneros. W połączeniu z korzystniejszymi kursami wymiany w 2014 r. wpłynęło to pozytywnie na wyniki Grupy Arctic Paper (na podstawie danych FOEX). Wolfgang Lübbert dodał: „Podejmowane decyzje nadal opieramy na dwóch strategicznych dla nas koncepcjach: stabilności i mobilności. Nasze najważniejsze zadania to stworzenie bezpiecznych podstaw działalności i szybkie reagowanie na sytuację na rynku. Proces ten zaledwie się rozpoczął (...).” Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z planem, a głównymi celami osiągniętymi w 3. kw. były standaryzacja działalności w zakresie sprzedaży w Skandynawii oraz scentralizowanie logistyki. Nadrzędnym celem pozostaje redukcja kosztów i w minionym kwartale grupa odnotowała postęp w tym zakresie. Wolfgang Lübbert podsumował: „Wprawdzie dostrzegamy pewne pozytywne i obiecujące wyniki, ale to nie koniec naszej pracy - tak naprawdę dopiero zaczęliśmy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z podstawowych zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym oraz charakteryzującej je zmienności i wyzwań z tym związanych. Wymaga to naszej wytężonej uwagi, a także elastyczności działania i umiejętnego dostosowywania się do rozwoju sytuacji – szczególnie w trudnych warunkach czwartego, cyklicznie słabego kwartału.” Opracowano na podstawie informacji Grupy Arctic Paper

cript>