Konica Minolta na 8. pozycji w Badaniu Poziomu Zarządzania Jakością
1 gru 2014 13:01

Konica Minolta zajęła 8. pozycję w Badaniu Poziomu Zarządzania Jakością prowadzonym przez Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). Organizacja ta przeprowadza niezależne oceny nowoczesnego zarządzania jakością w oparciu o 6 aspektów (zaangażowanie zarządu; rozwój zasobów ludzkich dla zarządzania jakością; zarządzanie zabezpieczeniami, bezpieczeństwem i zaufaniem; tworzenie i przestrzeganie zasad procesów; ukierunkowanie na klienta; umiejętność wdrażania dobrych rozwiązań w innych częściach firmy), które wykazują zaangażowanie i działania zmierzające do poprawy jakości. Badanie obejmuje ponad 600 firm, działających głównie w branży produkcyjnej w Japonii. Firma Konica Minolta otrzymała najwyższe notowania w ocenie „ukierunkowania na klienta” oraz „umiejętności wdrażania dobrych rozwiązań w innych częściach firmy” spośród sześciu aspektów, na podstawie których ocenia się systematyczne programy zmierzające do poprawy jakości oraz stanu bieżących działań. Ponadto Konica Minolta znalazła się w grupie trzech najwyżej ocenionych pod względem „rozwoju zasobów ludzkich dla zarządzania jakością” oraz „zarządzania zabezpieczeniami, bezpieczeństwem i zaufaniem”. Działalność firmy Konica Minolta postrzegana jest w kategoriach ukierunkowania na klienta i dążenia do osiągania coraz większych wartości dla jego dobra. Firma posiada również działające na skalę globalną systemy i programy mające na celu poprawę jakości każdego procesu rozwoju, produkcji, sprzedaży i usług. Współpraca w realizacji tych szeroko zakrojonych przedsięwzięć obejmuje nie tylko firmy Grupy Konica Minolta, ale również ich dostawców. Działania te zostały skomentowane w badaniu. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta

cript>