Nowa struktura organizacyjna firmy Kodak
8 gru 2014 11:21

Firma Kodak poinformowała o wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej, która ma usprawnić jej działania, zwiększyć konkurencyjność oraz zaangażowanie w kluczowe obszary rynkowe. Od stycznia 2015 roku Kodak będzie składać się z pięciu jednostek biznesowych: Print Systems, Enterprise Inkjet Systems, Micro 3D Printing & Packaging, Software & Solutions oraz Consumer & Film. Każda z ww. dywizji będzie funkcjonowała jako osobna jednostka operacyjna, w pełni odpowiedzialna (także od strony finansowej) za swoje porftolio, projektowanie nowych rozwiązań, kwestie inżynieryjne, serwis, sprzedaż, zakupy oraz nadzór nad całym łańcuchem dostaw. „Kodak ma do zaoferowania niezwykle szerokie portfolio produktów i usług, ogromny zasób wiedzy naukowej i inżynieryjnej oraz znaną na całym świecie i cieszącą się wysokim zaufaniem markę – mówi Jeff Clarke, CEO firmy Kodak. – Nowa struktura organizacyjna ma zapewnić, że wyżej wymienione zalety będą dalej stymulowały nasz wzrost i rozwój. U podłoża jej wprowadzania leży przede wszystkim większa koncentracja na wydajności, przewidywalności i zyskowności poszczególnych jednostek biznesowych”. Na czele działu Print Systems Division (dział rozwiązań do druku offsetowego i elektrofotograficznego) stanie Brad Kruchten, który obejmie funkcję prezesa, pozostając jednocześnie na stanowisku senior vice president firmy Kodak. Ta jednostka biznesowa będzie obsługiwać klientów z rynku szeroko rozumianych usług poligraficznych i druku komercyjnego, dostarczając płyty drukowe, systemy CtP, systemy elektrofotograficznego druku cyfrowego, tonery oferowane w ramach umów OEM oraz związane z tym usługi. Za dział Enterprise Inkjet Systems Division (dział rozwiązań druku inkjetowego) odpowiedzialny będzie Philip Cullimore, pełniący w nim funkcję prezesa i pozostający jednocześnie na stanowisku senior vice president w firmie Kodak. Dział ten zajmie się obsługą obecnych oraz przyszłych użytkowników rozwiązań inkjetowych, produkowanych przez firmę Kodak: systemów Kodak Prosper i Kodak Versamark, rozwiązań typu print-on-demand i atramentów oferowanych w ramach umów OEM. Philip Cullimore będzie też pełnił tymczasowo funkcję prezesa działu Micro 3D Printing & Packaging Division (dział rozwiązań druku trójwymiarowego, tzw. mikrodruków oraz do produkcji opakowań). W gestii działań tej jednostki biznesowej znajdą się klienci z branży opakowań oraz partnerzy OEM z obszaru produkcji displejów, zaś w skład jego oferty wejdą m.in.: systemy i płyty z rodziny Kodak Flexcel NX, rozwiązania w zakresie specjalistycznych opakowań oraz filmy czujnikowe i dotykowe. Prezesem działu Software & Solutions Division (dział rozwiązań software) został mianowany Eric-Yves Mahe, pozostający również na stanowisku senior vice president firmy Kodak. Zakres działań tej jednostki biznesowej obejmie: rozwiązania technologiczne Kodak, stymulowanie i wprowadzanie na rynek innowacji powstałych we współpracy z laboratoriami badawczo-rozwojowymi Kodak, dalszy rozwój pakietu Kodak Unified Workflow Solutions, tworzenie rozwiązań w zakresie ochrony marki, kierowanie działem Kodak Services for Business oraz tworzenie rozwiązań typu Design 2 Launch, pozwalających na zarządzanie i koordynację zastosowania zasobów, jakimi dysponują właściciele marek. Za funkcjonowanie działu Consumer & Film Division (dział rozwiązań konsumenckich i filmowych) będzie odpowiedzialny Steven Overman – jako prezes, pozostający jednocześnie na stanowiskach senior vice president i chief marketing officer w firmie Kodak. W gestii działań tej jednostki biznesowej pozostają: konsumenckie rozwiązania inkjetowe, filmy komercyjne i przemysłowe oraz działania z zakresu licencjonowania marki. Zadaniem działu będzie też poszukiwanie nowych, potencjalnych możliwości w obszarze tzw. rozwiązań konsumenckich. Jednocześnie Kodak łączy dotychczasowe 4 regionalne organizacje sprzedaży w dwie: EUCAN (Europa, Stany Zjednoczone i Kanada, Australia oraz Nowa Zelandia) i ALMA (Azja, Ameryka Łacińska, Środkowy Wschód i Afryka). Będą nimi kierować – odpowiednio – John O’Grady i Lois Lebegue, obaj na stanowiskach managing director poszczególnych regionów i vice president firmy Kodak. Wsparcie serwisowe i logistyczno-biurowe będzie zapewniane w ramach wspólnego modelu usługowego, realizowanego w każdym z regionów z myślą o wszystkich jednostkach biznesowych. Firma postanowiła także zoptymalizować część funkcji korporacyjnych, mianując: Johna McMullena na stanowiska chief financial officer i executive vice president; Marka Greena – na stanowiska chief human resources officer i senior vice president; Stevena Overmana – na stanowiska chief marketing officer i senior vice president; Patricka Shellera – na stanowiska general counsel, secretary and chief administrative officer i senior vice president; Terry’ego Tabera – na stanowiska chief technical officer i senior vice president, zaś Kim VanGelder – na stanowiska chief information officer i vice president. Wszystkie powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>