Stagnacja na światowym rynku papieru i tektury
23 gru 2014 13:22

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała najnowsze dane dotyczące światowego rynku papieru i tektury. Produkcja papieru i tektury na świecie nieznacznie wzrosła w latach 2009-2013, z 371 mln ton w 2009 do 398 mln ton w 2013. Jednakże ten wzrost dotyczy jedynie lat 2009 i 2010, bowiem w okresie 2011-2013 produkcja pozostawała na niezmienionym poziomie. Światowy rynek zawdzięcza wzrost głównie regionowi Azji i Pacyfiku (gdzie produkcja wzrosła o 13 proc. od roku 2009 do 2013), produkcja w czterech innych regionach była niemal taka sama. W roku 2013 region Azji i Pacyfiku miał największy na świecie udział w światowej produkcji papieru i kartonu – 46 proc., podczas gdy Europa – 26 proc., Ameryka Północna – 22 proc., Ameryka Łacińska i Karaiby – 5 proc., a Afryka – 1 proc. Dwa kraje o największym wolumenie produkcji w 2013 roku to Chiny (105 mln ton) i Stany Zjednoczone (74 mln ton), co stanowi łącznie 45 proc. ogółu produkcji światowej. Trzech innych dużych producentów to Japonia (26 mln ton), Niemcy (22 mln ton) i Korea Południowa (12 mln ton); ich łączny udział w produkcji światowej wynosi 15 proc. Chiny i Korea Południowa to jedyni wielcy producenci mogący poszczycić się wzrostem produkcji w okresie 2009-2013 (ok. 20 proc.). Tendencje konsumpcji papieru i tektury są podobne do tendencji produkcji, z wyjątkiem Indii, które zajmują miejsce Korei Południowej w rankingu pięciu największych światowych konsumentów. Konsumpcja w Chinach wzrosła w okresie 2009-2013 o 14 proc. (z 90 mln ton w 2009 do 103 mln ton w 2013). Jednakże w roku 2013 zarówno konsumpcja, jak i produkcja zmniejszyły się (o 1 proc.) po raz pierwszy od 38 lat nieprzerwanego wzrostu notowanego w tym kraju. W tym samym okresie konsumpcja w Indiach wzrosła o 35 proc., a w Niemczech o 8 proc., podczas gdy pozostała na niezmienionym poziomie w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W roku 2013 papier do dalszego przetwórstwa i do opakowań stanowił ponad połowę ogółu światowej produkcji (216 mln ton, czyli 54 proc.), papier do druku i pisania 27 proc. (105 mln ton), papier do użytku domowego i higieniczny 8 proc., papier gazetowy 7 proc., pozostały udział miały inne papiery i tektury. W omawianym okresie 2009-2013 dały się zauważyć dwie główne tendencje: stały spadek produkcji papieru gazetowego – o 10 proc. (z 32 mln ton do 29 mln ton) i wzrost o 13 proc. w segmencie opakowań i papieru opakowaniowego (ze 191 mln ton do 216 mln ton). Ilość papieru zużytego i zebranego z myślą o powtórnym przerobie w przemyśle celulozowo-papierniczym pozostawała na niemal takim samym poziomie (54 proc.) w okresie 2009-2013. Ameryka Północna i Europa odnotowały w 2013 r. wyższy stopień odzysku (po 62 proc.), następny był region Azji i Pacyfiku (51 proc.). Raport FAO zwraca uwagę na istotny czynnik, który należy uwzględnić przy analizie stopnia odzysku: to „ukryta” sprzedaż papieru opakowaniowego. Opakowania towarów przeznaczonych na eksport są liczone jako zużycie (konsumpcja) tektury w krajach eksportujących, natomiast opakowania mogą być odzyskiwane w regionie przeznaczenia. To częściowo tłumaczy relatywnie słaby stopień odzysku w regionie Azji i Pacyfiku. Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>