XXX Poligraficzne Konfrontacje
7 sty 2015 12:38

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW zaprasza na XXX Poligraficzne Konfrontacje, których tematem będą „Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2030”; patronat honorowy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Współorganizator: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Moderator:            Paweł Szarubka Termin:                29 stycznia 2015 Miejsce:               Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Czas trwania:       10:00 – ok. 16:30 Program konfrontacji: - Możliwości finansowania przedsiębiorczości w latach 2014-2020 i rola innowacji w rozwoju sektora MŚP - mgr Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Dotacje w ramach programu „Inteligentny rozwój 2014-2020” - kto z nich skorzysta? - mgr Anita Wesołowska, z-ca dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Wsparcie sektora MŚP w regionalnych programach operacyjnych 2014-2020 - mgr Marta Leśniak,z-ca dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Pogoda dla innowacji - wsparcie przedsiębiorców przez PARP w latach 2014-2020 - mgr Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Wsparcie oferowane przez BGK w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój” - mgr Magdalena Kasprzak, ekspert w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego - Potencjał dla poligrafii i wzornictwa w przemyśle opakowań - mgr Bożena Gargas, prezes zarządu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego – Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020 - inż. Paweł Szarubka, dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. (Reprograf Group) - Nauka i biznes – współpraca kluczem do sukcesu - dr hab. inż. Konrad Olejnik, dyrektor Instytutu Papiernictwa i Poligrafii PŁ - Od pomysłu do produkcji – partnerstwo świata nauki i biznesu - mgr inż. Bernard Jóźwiak, COBRPP Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 PLN, dla członków SAIP PW: 240,00 PLN. Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP) do 15 stycznia 2015 r. - cena promocyjna: 270,00 PLN. Wpłaty (koszt uczestnictwa zgodnie z dniem rejestracji) należy uiścić najpóźniej do 26 stycznia 2015 r. (włącznie) przelewem na konto Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW. Pełna informacja i Formularz Zgłoszenia dostępne są na stronie www.saippw.org „Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych Konfrontacji. Zapowiedź następnych Poligraficznych Konfrontacji w 2015 roku: XXXI Poligraficzne Konfrontacje Temat: Wady papieru zwojowego a błędy w procesie drukowania offsetowego Termin: 12 marca 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej Moderator: prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz XXXII Poligraficzne Konfrontacje Temat: Szerokie możliwości wąskiej wstęgi Termin: 7 maja 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: Nilpeter Moderator: dr inż. Krzysztof Przasnek XXXIII Poligraficzne Konfrontacje Temat: Papiery ekologiczne do drukowania, certyfikaty FSC i PEFC, ślad węglowy, zrównoważone zarządzanie w produkcji poligraficznej i papierniczej Termin: 11 czerwca 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: Stora Enso Poland Sp. z o.o. Moderator: mgr inż. Tomasz Rokicki XXXIV Poligraficzne Konfrontacje Temat: Systemy sterowania barwą i standardy drukowania ISO Termin: 8 października 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: ZTP IMiP WIP PW, Pre-Media Solutions Moderator: dr inż. Konrad Blachowski XXXV Poligraficzne Konfrontacje Temat: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem poligraficznym Termin: 19 listopada 2015 r. Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10 A Współorganizator: COBRPP Moderator: dr inż. Jacek Hamerliński Opracowano na podstawie informacji SAIP PW

cript>