Sukces płyt bezprocesowych Kodak Sonora w 2014 roku
23 sty 2015 11:06

Od chwili wdrożenia bezprocesowych płyt Kodak Sonora u tysięcznego użytkownika w lipcu ub.r. znacząco wzrosła liczba firm, które zdecydowały się na implementację tej innowacyjnej technologii. Obecnie korzysta z niej ponad 1800 przedsiębiorstw z całego świata, w tym coraz liczniejsze grono drukarń offsetowych z Polski. Firma Kodak przewiduje, że rok 2015 przyniesie jej kolejne liczne wdrożenia. Zdaniem producenta, entuzjastyczne przyjęcie płyt bezprocesowych Sonora to efekt korzyści ekologicznych i ekonomicznych, jakie wiążą się z ich zastosowaniem. Wyeliminowany tu został bowiem proces wywoływania, konieczny w przypadku konwencjonalnych termicznych płyt CtP. To zaś wpłynęło na znaczące obniżenie ilości energii, wody i generowanych odpadów, przy zachowaniu dotychczasowej wydajności i jakości drukowania. Firma Kodak zakłada, że w 2015 roku liczba użytkowników płyt Sonora wzrośnie w sposób zauważalny, m.in. dzięki poczynionym inwestycjom w infrastrukturę produkcyjną oraz pozytywne doświadczenia dotychczasowych klientów, którzy zdecydowali się na ich wdrożenie. Liczne działania stymulujące ich sprzedaż wpłynęły na sukcesy płyt Sonora w różnych regionach świata. Na rynku północnoamerykańskim, obejmującym USA i Kanadę, liczba ich użytkowników wzrosła w ub.r. o 400 proc. Są wśród nich zarówno zupełnie nowi klienci, jak i dotychczasowi, którzy zdecydowali się na konwersję z innych płyt bezprocesowych – Kodak Thermal Direct. Duży wpływ na taki stan rzeczy miały inwestycje związane z nową linią produkcyjną w zakładach Columbus w stanie Georgia. Ostatni rok przyniósł modernizację także w innych zakładach należących do firmy Kodak – w chińskim Xiamen. Dzięki temu mogą one wytwarzać płyty Sonora, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony odbiorców z rynku azjatyckiego. Dzięki temu w ub.r. firma pozyskała w tym regionie świata ponad 200 nowych użytkowników technologii Sonora. Oczekuje się, że liczba ta będzie dynamicznie wzrastać także w roku bieżącym. W Europie ubiegły rok przyniósł 200 proc. przyrost użytkowników płyt Sonora. Wśród nich znalazły się drukarnie z Polski, specjalizujące się w produkcji akcydensowej, dziełowej i opakowaniowej. Zdaniem firmy Kodak Polska, rok 2015 przyniesie kolejne liczne wdrożenia płyt Sonora w naszym kraju. Podczas październikowych targów World Publishing Expo 2014 firma prezentowała podczas pokazów „na żywo” możliwości jej gazetowej wersji – Kodak Sonora News, z której z powodzeniem korzystają drukarnie i wydawnictwa prasowe. W roku 2014 firmie udało się wdrożyć płyty Sonora u kilku jej strategicznych klientów z rynku Ameryki Łacińskiej. Bezprocesowe płyty akcydensowe Sonora XP i gazetowe Sonora News stanowiły w minionym roku ok. 35 proc. całej sprzedaży materiałów eksploatacyjnych Kodak w tym regionie świata. Komentując sukcesy firmy Kodak osiągane w różnych zakątkach świata, Brad Kruchten – prezes jednostki biznesowej Print Systems Division – powiedział: „Nasze zaangażowanie w działania pozwalające na zapewnienie regionalnej produkcji płyt Sonora stanowiło kluczowy element wdrożonego przez firmę Kodak programu obsługi klienta. Nasze plany zakładają dalsze wzmacnianie tych lokalnych relacji, ukierunkowanych jednocześnie na globalną promocję zgodnej z polityką zrównoważonego rozwoju i wydajnej produkcji poligraficznej”. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

cript>