Otwarcie Centrum Technologii Informatycznych Infosystems
16 lut 2015 09:38

W dniu 12 lutego br. w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA, ufundowanego przez tę firmę dla Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Wśród gości zebranych w siedzibie instytutu, gdzie odbyła się uroczystość znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, w tym prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Rajmund Bacewicz, a także dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa oraz kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych – prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili. Nie zabrakło przedstawicieli organizacji branżowych – w tym m.in. prezesa Polskiej Izby Druku - Edwarda Dreszera, dyrektora biura Polskiej Izby Opakowań – Wacława Wasiaka, dyrektora biura Polskiej Izby Fleksografów – Krzysztofa Januszewskiego. Obecny był również doradca wicepremiera RP Janusza Piechocińskiego – Przemysław Cichocki, a także przedstawiciele prasy branżowej, firm i instytucji branżowych oraz firmy Infosystems SA z jej prezesem – Mariuszem Sosnowskim i wiceprezesem – Swapanem Chaudhuri na czele. Uroczystość rozpoczął Georgij Petriaszwili witając przybyłych gości oraz wyrażając podziękowanie firmie Infosystems SA, która stała się fundatorem tego cennego – jak podkreślił - dla uczelni miejsca, jakim jest Centrum Technologii Informatycznych. Następnie zabrali głos przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz organizacji branżowych, m.in. Polskiej Izby Opakowań, której członkiem jest Infosystems SA. Ta ostatnia uhonorowała firmę certyfikatem Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu, czego dowodem jest jej wiele działań na rzecz branży i społeczności, w tym przede wszystkim ufundowanie centrum. Centrum Technologii Informatycznych Infosystems SA zostało wyposażone w bardzo wydajny i nowoczesny serwer, kilkanaście stacji roboczych oraz pełen pakiet oprogramowania PuzzleFlow o łącznej wartości ponad 300 tys. PLN. Po oficjalnej części spotkania nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, po którym goście mogli zapoznać się z Centrum Technologii Informatycznych, a także przyjrzeć się bliżej jednemu z rozwiązań, z jakich będą korzystać studenci - PuzzleFlow Mosaic. Przedstawiony podczas prezentacji w tej części spotkania system jest przeznaczony dla przedsiębiorstw poligraficznych, które chcą współpracować ze swoimi kluczowymi klientami za pośrednictwem internetu. To także wyspecjalizowany portal obsługi partnera biznesowego wzbogacony o kompletny system prepress, moduły wsparcia produkcji oraz sklep internetowy. Więcej na ten temat w lutowym numerze „Poligrafiki”. Opracowano na podstawie materiałow firmy Infosystems SA

error: Kopiowanie zabronione!
cript>