Międzynarodowa ekspansja ABC/Allied Pressroom Products Europe
18 lut 2015 15:07

Pierwsze tygodnie br. przyniosły firmie ABC/Allied Pressroom Products Europe liczne wdrożenia produkowanej przez nią specjalistycznej chemii poligraficznej w drukarniach z różnych regionów świata. Dzięki techniczno-szkoleniowym wizytom poprzedzającym dostawy, ze środków wytwarzanych w warszawskim zakładzie ABC/Allied zaczęły korzystać kolejne drukarnie offsetowe z krajów takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia czy RPA. Firma coraz śmielej wkracza też na rynki Europy Zachodniej, m.in. Francji, Belgii i Holandii. Mówi Konrad Lewandowski, współwłaściciel i prezes zarządu ABC/Allied Pressroom Products Europe: „Ubiegły rok był przełomowy dla naszej działalności i cieszymy się, że także w tym roku dzieje się bardzo dużo. Dzięki częstym i bardzo pracowitym wizytom o charakterze techniczno-szkoleniowym nasze udziały rynkowe w poszczególnych krajach, także tych, gdzie jesteśmy obecni stosunkowo krótko, systematycznie rosną. Wystarczy wspomnieć spektakularne sukcesy, jakie osiągamy od ub.r. w krajach bałtyckich, RPA czy też – dzięki pierwszym wdrożeniom zrealizowanym w ostatnich tygodniach – w Rumunii”. Ekspansja firmy ABC/Allied Pressroom Products Europe na Litwie, Łotwie i w Estonii to - jak podkreśla Konrad Lewandowski - bardzo duża zasługa lokalnego przedstawiciela, firmy Polymark: „Nasze wspólne działania przyniosły efekt wręcz nadzwyczajny. Po kilku miesiącach nasze udziały w rynku krajów bałtyckich szacujemy na 35 procent. Produkty opatrzone znakiem handlowym ABC/Allied są obecne w największych, najbardziej liczących się drukarniach offsetowych z tego regionu, zarówno zwojowych, jak i arkuszowych”. Na początku lutego br. grupa przedstawicieli działu techniczno-handlowego Polymark była z wizytą w Polsce. Tu, u jednego z klientów firmy ABC/Allied Pressroom Products Europe, przeszli oni specjalistyczne szkolenia, poznając poszczególne produkty z jej oferty zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Na początku br. przedstawiciele ABC/Allied Pressroom Products Europe zawitali także do Rumunii – kraju, w którym produkty firmy nie były dotychczas zbyt rozpowszechnione. Podobnie jak w przypadku krajów bałtyckich, sytuacja uległa zmianie po nawiązaniu współpracy z nowym dealerem oraz zwizytowaniu kilkunastu tamtejszych zakładów poligraficznych, w większości z regionu Transylwanii. Niespełna rok temu przedstawiciele ABC/Allied Pressroom Products Europe po raz pierwszy odwiedzili RPA. Nawiązana wówczas współpraca z lokalnym dealerem zaowocowała skokowym wzrostem udziałów chemii ABC/Allied w tamtejszym rynku druku offsetowego. „W połowie roku 2014 szacowaliśmy je na ok. 50 proc., obecnie wzrosły one do ok. 80 proc. – zapewnia Konrad Lewandowski. – To m.in. efekt naszego niedawnego, kolejnego wyjazdu, podczas którego wdrożyliśmy nasze środki umożliwiające drukowanie bez IPA w 15 maszynach, zarówno zwojowych jak i arkuszowych. Są one wykorzystywane m.in. we wszystkich trzech drukarniach Paarl Media – największej grupy poligraficznej w RPA. Do pracujących tam maszyn coldsetowych i heatsetowych dostarczamy produkowane w Warszawie specjalistyczne bufory i silikony”. W kolejnych miesiącach br. przedstawiciele ABC/Allied Pressroom Products Europe będą kierować swoją uwagę także na kraje nieco nam bliższe geograficznie, m.in. Belgię, Holandię, Francję czy Wielką Brytanię. Firma planuje też organizację konferencji technicznych z myślą o swoich odbiorcach z krajów bałtyckich, a także Czech i Słowacji. Z jej ofertą będzie można także zapoznać się podczas nadchodzących targów branżowych, m.in. w Chinach oraz Indiach. „Działamy na wielu frontach, w czym pomaga fakt, że firma ABC/Allied Pressroom Products zarządzana jest z trzech miejsc świata – Chin, USA i Polski. Lokalna obecność, nie tylko poprzez dealerów, ale także w zakresie produkcji i konfekcjonowania poszczególnych wyrobów, ma tu kluczowe znaczenie dla odnoszonych przez nas sukcesów. (…)” – podsumowuje Konrad Lewandowski. Opracowano na podstawie informacji firmy ABC/Allied Pressroom Products

cript>