Heidelberg przejmuje europejską grupę PSG
3 mar 2015 13:54

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG podpisała w dniu dzisiejszym porozumienie z firmą CoBe Capital o nabyciu European Printing Systems Group (PSG) z siedzibą w Holandii. Obie strony uzgodniły, że cena zakupu pozostanie utajniona. Dzięki temu zakupowi Heidelberg znacząco rozszerza swój dział usług serwisowych i materiałów eksploatacyjnych. PSG zatrudniająca blisko 400 pracowników w krajach Beneluksu i krajach południowej Europy korzysta z dobrze zakorzenionych struktur w przemyśle poligraficznym oraz silnej pozycji rynkowej. Jej partnerstwo z Heidelbergiem datuje się od wielu dekad wstecz. PSG generuje ponad połowę swoich przychodów ze sprzedaży usług serwisowych i materiałów eksploatacyjnych, co oznacza, że spełnia ona kryteria przyjęte przez firmę Heidelberg co do przyszłościowej struktury sprzedaży. Integracja PSG z Heidelbergiem zapewni klientom najlepsze z możliwych wsparcie. „Silna pozycja PSG w zakresie usług serwisowych i materiałów eksploatacyjnych oraz jej wyjątkowe kontakty z klientami są dla nas bardzo atrakcyjne – powiedział Gerold Linzbach, prezes firmy Heidelberg. - Po usunięciu nierentownych elementów z naszej oferty rozpoczynamy aktywnie rozszerzać nasze portfolio, tak aby firma wróciła na drogę wzrostu”. Przejęcie PSG jest dla Heidelberga kolejnym krokiem milowym w ramach strategii firmy, która wspiera dalszy stabilny rozwój wysoko rentownych usług serwisowych i sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. Oznacza to tworzenie dostępu do rynku poprzez przejęcie sieci dealerskiej i znaczące rozszerzenie portfolio produktów poprzez nabycie lokalnych producentów materiałów eksploatacyjnych. Nabycie PSG Group będzie skutkowało dla grupy Heidelberga dodatkową sprzedażą na poziomie 130 mln euro, przede wszystkim dzięki usługom serwisowym i materiałom eksploatacyjnym. Celem Heidelberga jest, aby w średnim okresie przychody z tego segmentu stanowiły 50 proc. sprzedaży całej grupy. Na chwilę obecną jest to ok. 40 procent. Nabycie musi być jeszcze zatwierdzone przez urząd antymonopolowy i przejść procedury konsultacyjne. Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg

cript>