Lepsze wyniki Grupy Arctic Paper w 2014 roku
23 mar 2015 14:52

Grupa Arctic Paper wypracowała po 2014 roku znacząco lepsze wyniki finansowe niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 238,5 mln zł (wzrost o ponad 227 proc.), zysk operacyjny przekroczył 116,6 mln zł (wobec straty na poziomie 151,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto wyniósł 78,2 mln zł (w porównaniu ze 152,2 mln straty po 2013 roku). Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros zanotowała zysk EBITDA za rok 2014 w wysokości 146,1 mln zł (wzrost o 83,7 proc.), wynik operacyjny sięgający 57,9 mln zł (wobec straty rok wcześniej) oraz zysk netto wynoszący 21,3 mln zł (wobec straty w roku 2013). Przychody ze sprzedaży w roku 2014 osiągnęły poziom 2,4 mld zł, czyli były o ok. 1,8 proc. niższe niż uzyskane w 2013 roku. „Od strony finansowej wszystkie nasze działania ukierunkowane są na osiągnięcie jednego celu: stabilności. Na początku 2015 roku zaobserwowaliśmy większą zmienność kursów walut niż w latach poprzednich. Takie sygnały zawsze wzmagają naszą czujność i potęgują ostrożność w podejmowaniu decyzji. Jednocześnie dążymy do zredukowania zadłużenia netto w stosunku do wskaźnika EBITDA oraz zoptymalizowania kapitału obrotowego. Oczekiwane pozytywne efekty zapoczątkowanych w drugiej połowie 2013 roku zmian – mających na celu obniżkę kosztów i optymalizację działalności – są dziś wyraźnie widoczne. Nasza papiernia w Kostrzynie osiągnęła rekordowe wyniki na poziomie produkcji i sprzedaży, a aktywność sprzedażowa na rynkach skandynawskich uzyskała nową, efektywniejszą strukturę. Scentralizowaliśmy również naszą działalność logistyczną w celu podwyższenia poziomu usług i efektywności Grupy” – powiedział prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert. Zgodnie z przewidywaniami, sytuacja na rynku w IV kwartale 2014 r. była zmienna. Rynkowe ceny papieru w dalszym ciągu spadały. Podobnie jak w latach ubiegłych, grudzień był sezonowo najsłabszym okresem w roku na rynku papieru, co miało wpływ na wyniki Arctic Paper za IV kwartał. Wolumen sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper w 2014 roku był o 0,4 proc. wyższy niż rok wcześniej, natomiast wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Arctic Paper w tym okresie wyniosło 93 proc. W porównaniu z 2013 r. średnia cena celulozy krótkowłóknistej była niższa o 5,8 proc., co jest korzystne dla Arctic Paper SA. Jednocześnie cena celulozy długowłóknistej w 2014 r. była o 7,9 proc. wyższa niż rok wcześniej, co z kolei sprzyja wynikom Rottneros (dane na podstawie FOEX). W połączeniu z efektem sprzyjających kursów wymiany walut w roku 2014, miało to pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Arctic Paper. Prezes Arctic Paper, Wolfgang Lübbert, podsumował: „Sytuacja na rynku papieru – choć lepsza od przewidywań – nadal jest złożona. Jestem jednak przekonany, że nasza strategia działania, oparta na koncepcie Stabilności i Mobilności, którą przyjęliśmy jesienią 2013 roku i która przyniosła wymierne efekty w 2014 roku, to droga właściwa także w roku bieżącym.” Opracowano na podstawie informacji Grupy Arctic Paper

cript>