Nowy zarząd i apel Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych
31 mar 2015 14:16

Rada Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych poinformowała, że na posiedzeniu w dniu 29 stycznia br. powołała nowy zarząd Fundacji w składzie: prezes - Bernard Jóźwiak (Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie), członkowie: Jacek Babkowski (Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Piłsudskiego w Warszawie), Damian Gajewski (Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu), Wojciech Pilc (Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi), Krzysztof Szostak (Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie). Zarząd w powyższym składzie rozpoczął pełnienie obowiązków z dniem 1 marca 2015 roku. Na posiedzeniu Rady Fundacji w dniu 19 marca br. zostało przyjęte sprawozdanie za rok ubiegły przygotowane przez poprzedni zarząd. Rada Fundacji wyraziła podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz FRKP dla ustępującego zarządu w składzie: Krzysztof Stępień i Krzysztof Pisera; w ub.r. zmarł prezes zarządu Wiesław Grabowski. Na tym samym posiedzeniu Rada Fundacji przyjęła plan pracy oraz budżet na 2015 rok dla Fundacji przygotowany przez nowy zarząd. Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych zwraca się do wszystkich Państwa, w szczególności tych związanych z branżą papierniczo-poligraficzną w Polsce, o wsparcie odpisem 1% podatku za rok 2014. Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych, Organizacja Pożytku Publicznego, KRS 76130, Bank: PKO S.A. I oddział Łódź rachunek numer: 75124030151111000034124293

error: Kopiowanie zabronione!
cript>