Nowe funkcjonalności w module Reseller – Multi Drukarnia w systemie iwarePRINT 2.0
13 kwi 2015 12:44

Firma Iware wprowadziła nowe funkcjonalności w module Reseller - Multi Drukarnia w systemie iwarePRINT 2.0 - autorskim oprogramowaniu typu web-to-print. Do najważniejszych nowości należy integracja z Systemem Wymiany Informacji o VAT (VIES). Ułatwia ona sprzedaż w krajach członkowskich Unii Europejskiej i pozwala zautomatyzować kwestię rozliczeń pomiędzy klientami zagranicznymi a daną drukarnią. Możliwość tworzenia dowolnej ilości „drukarń córek” (pośredników sprzedaży) - działających pod różnymi markami, z różną szatą graficzną, dedykowaną innym grupom docelowym i ze zróżnicowaną w stosunku do siebie oraz do „drukarni matki” ofertą, to odpowiedź na potrzeby dzisiejszego rynku. Reseller – Multi Drukarnia jest jednym z 6 modułów dostępnych w systemie iwarePRINT 2.0 – rozbudowanej platformie e-commerce, optymalizującej procesy i porządkującej pracę w drukarni. Moduł Reseller-Multi Drukarnia wzbogaca system iwarePRINT o funkcjonalności, umożliwiające dywersyfikację sprzedaży m.in. poprzez tworzenie sieci sprzedaży czy ekspansję na rynki zagraniczne. To ostatnie możliwe jest dzięki potwierdzeniu zagranicznego numeru podatkowego (przez tzw. VIES), pozwalającemu sprzedawać z zerową stawką VAT. Moduł umożliwia również utworzenie wyspecjalizowanego sklepu pod potrzeby konkretnych klientów, zamawiających określone produkty (np. wizytówki, zaproszenia ślubne, fotoalbumy). Drukarnia korzystająca z tego narzędzia może utworzyć dowolną ilość „drukarń córek” dla swoich partnerów biznesowych, również takich, których oferta skierowana jest do klientów zagranicznych. Mogą one działać pod inną marką, proponując inne ceny, oferując jednak w rzeczywistości usługi „drukarni matki”. Ułatwia on również obsługę klientów korporacyjnych m.in. przez możliwość tworzenia dla konkretnej organizacji (np. dla banku, sieci sklepów) osobnej domeny do zamawiania produktów reklamowych dla wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Opracowano na podstawie informacji firmy Iware

cript>