PitStop 13 – nowy poziom kontroli jakości plików PDF
17 kwi 2015 12:20

Po udanych testach wersji beta oprogramowanie PitStop 13 zostało udostępnione wszystkim użytkownikom. Użytkownicy wersji beta zgłaszają, że nowe funkcje tej wersji rozwiązują większość problemów z jakością problematycznych plików PDF. Oprogramowanie PitStop 13 jest dostępne w modelu subskrypcji lub licencji i, jak ujął to jeden z testerów wersji beta, zapewnia „większą produktywność, większą wydajność i łatwiejszą komunikację”. Pliki PDF stały się ogólnie przyjętym formatem dostarczania plików, lecz czasami sprawiają problemy. Dzięki wersji oprogramowania PitStop 13 firma Enfocus zapewnia firmom poligraficznym funkcje wymagane do pełnej kontroli procesu drukowania. W ramach udostępnienia tej wersji produktu firma Enfocus przygotowała serię materiałów wideo przybliżających użytkownikom wydajne funkcje oprogramowania PitStop w akcji. Filmy te dostarczają ogólnych informacji na temat funkcji oprogramowania PitStop Pro i Pitstop Server oraz prezentują nowe funkcje opisane poniżej. Firma Enfocus opracowała narzędzie Add Bleed Action (Dodawanie marginesów), które rozwiązuje jedno z największych wyzwań w branży: brak marginesów w dostarczonych plikach PDF. Nowe narzędzie zapewnia użytkownikom unikalne rozwiązanie do tworzenia marginesów, jeśli są wymagane. Patrik Jansson z firmy Grano w fińskim Tampere twierdzi:„Narzędzie Add Bleed Action oszczędziło naszemu pracownikowi zajmującemu się przygotowaniem do druku godzinę pracy nad jednym zleceniem! To zlecenie obejmowało ok. 20 różnych plików bez marginesów, które uniemożliwiały skalowanie.” Klienci zgłaszali konieczność uproszczenia komunikatów o błędach i ostrzeżeniach generowanych w ramach raportów z kontroli poprawności plików w oprogramowaniu PitStop, tak aby były zrozumiałe dla użytkowników bez przygotowania technicznego. Oprogramowanie PitStop 13 spełnia ten wymóg i umożliwia klientom odpowiednie dostosowanie tych ważnych komunikatów. Komunikaty te mogą być również tłumaczone na inne języki – nawet na języki, które nie są obecnie obsługiwane przez oprogramowanie PitStop. Ograniczenia kontroli poprawności plików są najważniejszą zmianą wprowadzoną do procesu kontroli poprawności plików w oprogramowaniu PitStop od jego wprowadzenia. Ta nowa funkcja zapewnia użytkownikom nieograniczone opcje dostosowywania procesu kontroli i korekty w ramach profilu kontroli poprawności plików. Możliwość przygotowania dokładniejszej kontroli poprawności plików oznacza, że użytkownicy spędzą mniej czasu na zarządzaniu nieistotnymi ostrzeżeniami i błędami. Tester wersji beta Amybeth Menendez z działu przygotowania do druku w firmie Candid Wordwide z Nowego Jorku w USA powiedziała: „Coraz częściej od naszych klientów otrzymujemy tzw. gotowe do druku pliki PDF, co było znacznym obciążeniem dla naszego działu. Jednak dzięki oprogramowaniu PitStop 13 mogę dostosować i skonfigurować ograniczenia kontroli poprawności plików i zapisać takie profile kontroli poprawności plików dla danych klientów oraz dla określonych, powtarzalnych zleceń, jakie przysyłają.” Użytkownicy mogą łatwo konfigurować takie ograniczenia kontroli poprawności plików z minimalnymi zmianami interfejsu edytora kontroli poprawności plików w oprogramowaniu PitStop. PDF2IMAGE jest nową funkcją oprogramowania PitStop Server CLI, która zapewnia użytkownikom więcej opcji tworzenia i zarządzania obrazami z plików PDF. Umożliwia użytkownikom tworzenie obrazów w formatach PNG lub JPEG na podstawie plików PDF. Funkcja ta pozwala również na korzystanie z listy narzędzi do pracy nad plikiem PDF, dzięki czemu pliki PDF można zmieniać lub dodawać do nich grafikę przed konwersją. Użytkownicy mogą również skonfigurować docelowy obraz tak, aby obejmował tylko określone części pliku PDF, np. sam tekst. Funkcja PDF2IMAGE zostanie udostępniona w oprogramowaniu PitStop Server CLI, PitStop2Switch latem br., natomiast w konfiguratorze Switch będzie dostępna od razu. „Ruchoma” licencja na oprogramowanie PitStop Pro zapewnia elastyczność instalowania kopii oprogramowania PitStop Pro na dowolnej liczbie terminali w ramach sieci lokalnej, przy czym tylko określona liczba takich kopii może być używana w tym samym czasie. W oprogramowaniu PitStop 13 narzędzie Workgroup Manager (Menedżer grupy roboczej) obejmuje teraz mechanizm przydzielania, który umożliwia użytkownikom przesyłanie profili i ustawień objętych licencją ruchomą. Oprogramowanie PitStop 13 jest zgodne z aplikacjami Adobe Acrobat X, Adobe Acrobat XI oraz Adobe Acrobat DC, dzięki czemu użytkownicy mogą bez problemów korzystać ze wszystkich najnowszych funkcji obu produktów. Oprogramowanie PitStop Pro 13 jest dostępne w modelu licencji lub subskrypcji. PitStop 13 będzie prezentowane na targach FESPA 2015. Opracowano na podstawie informacji firmy Enfocus

cript>