PaperlinX likwiduje spółkę w Austrii i wycofuje się z Europy
4 maj 2015 14:53

Niedawno informowaliśmy o postawieniu w stan upadłości filii PaperlinX w krajach Beneluksu, po zamknięciu większości firm należących do oddziału w Wielkiej Brytanii. Najwidoczniej zadziałał efekt domina, ponieważ 28 kwietnia przyszła kolej na austriacką filię – Papernet, którą również poddano procedurom upadłości sądowej. Według angielskiego magazynu „PrintWeek” austriacka spółka realizowała sprzedaż o wartości 50 mln euro i zatrudniała ok. 70 osób. Sytuacja w Austrii „podkreśla wzajemną zależność firm wchodzących w skład PaperlinX Europe” - stwierdza w oficjalnym komunikacie grupa PaperlinX, która zamierza się całkowicie wycofać z rynku europejskiego. „Chociaż próby sprzedania tych aktywów nie powiodły się, PaperlinX będzie w dalszym ciągu próbował zbyć swoje pozostałe europejskie firmy w Hiszpanii, Republice Czeskiej, Polsce, Skandynawii, Irlandii i Niemczech.” Europejski oddział był największy w całej grupie PaperlinX. Według ostatniego bilansu rocznego jego obroty wynosiły 2 mld dolarów, przy 2,8 mld obrotów generowanych przez grupę. PaperlinX podtrzymuje swoje wcześniejsze deklaracje, że oddziały firmy w Australii, Nowej Zelandii i Azji nadal prosperują i są rentowne, a także niezależne finansowo od operacji europejskich. Na podstawie graphiline.com opracowała IZ

cript>