Wyniki finansowe Agfa-Gevaert za rok 2014
4 maj 2015 11:26

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2014 i za cały ubiegły rok. Firma odnotowała w ub.r. zysk netto na poziomie 59 mln euro, co oznacza 20 proc. wzrost w porównaniu z 2013. Agfa-Gevaert osiągnęła też najniższy w historii dług finansowy netto. Na uwagę zasługuje również znaczący wzrost marży zysku brutto do poziomu 30,8 proc. przychodów ze sprzedaży. Miniony rok był udany dla Agfa Graphics. Wchodząca w skład Agfa-Gevaert spółka odnotowała w nim wzrost – rok do roku – obu kluczowych wskaźników ekonomicznych: zysku EBITDA i zysku EBIT (odpowiednio o 7,4 proc. i 5,2 proc.). Przychody koncernu Agfa-Gevaert za rok 2014 spadły o 8,6 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Sytuacja ulegała jednak poprawie w każdym kolejnym kwartale ub.r.; wyłączając różnice kursowe, spadek wyniósł 7,5 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim obniżenie przychodów ze sprzedaży filmów analogowych, racjonalizacja portfolio produktów, niesprzyjająca koniunktura ekonomiczna oraz niestabilna sytuacja polityczna w pewnych regionach świata. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły w ub.r. 19,3proc. Wydatki na cele badawczo-rozwojowe pozostały na niemal niezmienionym poziomie 146 mln euro. Zysk operacyjny z działalności podstawowej całej grupy Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), zwiększył się w roku 2014 i wyniósł 8,5 proc. przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej wzrósł z kolei do poziomu 5,8 proc. wartości sprzedaży. Wydatki restrukturyzacyjne i koszty jednorazowe zamknęły się w ub.r. kwotą 16 mln euro. Koszty finansowe netto wyniosły 59 mln euro, przy 71 mln euro rok wcześniej. Koszty podatkowe wyniosły 18 mln euro (43 mln euro przed rokiem). W efekcie grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 59 mln euro, co oznacza 20,4 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2013. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics spadły w ub.r. o 9,1 proc. (8,8 proc. wyłączając różnice kursowe) do poziomu 1,355 mld euro. W obszarze prepress odnotowano kolejne zauważalne spadki w sprzedaży analogowych filmów CtF, z kolei dział CtP musiał zmagać się z silną presją cenową, wynikającą z ostrej konkurencji rynkowej. Natomiast końcówka roku przyniosła odczuwalne wzrosty sprzedaży działu inkjetowego. Dzięki wdrażanym programom restrukturyzacyjnym oraz sprzyjającej sytuacji na rynkach surowcowych, marża zysku brutto Agfa Graphics wzrosła w 2014 do 28,3 proc. (przy 26,2 proc. rok wcześniej). Zysk operacyjny z działalności podstawowej, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wzrósł do kwoty 100,4 mln euro (7,4 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) zwiększył się o ponad 15 proc. – do poziomu 70 mln euro (5,2 proc. sprzedaży). Przychody ze sprzedaży grupy Agfa-Gevaert spadły w 4. kwartale 2014 roku o 3,8 proc., co jednak oznacza znaczącą poprawę w porównaniu z wcześniejszymi kwartałami. Marża zysku brutto wzrosła w 4. kwartale ub.r. do 31,2 proc. Koszty związane z obsługą sprzedaży i ogólną administracją wyniosły 18,3 proc. sprzedaży, zaś wydatki na cele badawczo-rozwojowe zamknęły się kwotą 37 mln euro (o 1 mln euro wyższą niż w roku 2013). Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa-Gevaert, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł 10,4 proc. wartości sprzedaży. Z kolei zysk operacyjny (EBIT) z działalności podstawowej stanowił 7,9 proc. sprzedaży. Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych grupa Agfa-Gevaert osiągnęła zysk netto już w 5. kwartale z rzędu. W 4. kwartale ub.r. wyniósł on 21 mln euro. Marża zysku brutto Agfa Graphics wyniosła w omawianym okresie 28 proc. przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny EBITDA z działalności podstawowej wyniósł w nim 29 mln euro i stanowił 8 proc. wartości sprzedaży. Z kolei zysk EBIT zamknął się kwotą 21,2 mln euro, co stanowiło 5,9 proc. przychodów ze sprzedaży. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa-Gevaert

error: Kopiowanie zabronione!
cript>