Kodak wprowadza nową wersję systemu workflow Kodak Prinergy 7
6 maj 2015 13:07

Firma Kodak poinformowała o wprowadzeniu do oferty najnowszej wersji swojego sztandarowego produktu w zakresie oprogramowania workflow – Kodak Prinergy 7. Jak zapewnia producent, stanowi to odpowiedź na najczęściej zgłaszane przez klientów wyzwania rynkowe, z jakimi przychodzi im się mierzyć, zwłaszcza w zakresie zwiększenia wydajności działań oraz jakości finalnych wydruków. Wprowadzone w Prinergy 7 udoskonalenia mają zapewnić dostawcom usług poligraficznych wyższe niż dotychczas marże. Wśród nich znajdują się m.in. nowe funkcje ograniczające ryzyko popełnienia błędu przez operatora, skrócenia czasu przygotowania zlecenia do drukowania oraz zwiększenia możliwości podjęcia szybszych i bardziej świadomych decyzji względem realizowanej produkcji. Wszystkie te elementy – jak zapewnia Kodak – są kluczowe, by zachować satysfakcjonującą dla drukarń marżę zysku. W nowej wersji Kodak Prinergy 7 oferuje wyższy niż dotychczas poziom automatyzacji we wszystkich najważniejszych etapach przygotowania plików: tworzenia zlecenia i opisującego je dokumentu, cyfrowej obróbki, zalewkowania, proofingu, impozycji oraz zarządzania barwą. Ma on pozwolić drukarniom na zwiększenie ich przewagi konkurencyjnej na współczesnym, coraz bardziej wymagającym rynku usług poligraficznych. Wyższa automatyzacja procesów przekłada się z kolei na większą elastyczność systemu workflow i jego kompatybilność z obecnie stosowanymi, jak też przyszłymi rozwiązaniami dostawców zewnętrznych. W efekcie klient ma gwarancję możliwości udoskonalania i rozwijania oprogramowania workflow wraz z rozwojem całego przedsiębiorstwa. Wśród najważniejszych, nowo wprowadzonych funkcji systemu Prinergy 7 znajduje się moduł pdfToolbox umożliwiający integrację profili preflightingu stworzonych przez firmę callas software. Funkcja ta, sygnowana przez Kodaka jako „Preflight+”, ma poprawić kontrolę jakości oraz zredukować ilość pracy ręcznej wykonywanej przez operatora. Udoskonalenia wprowadzono także w module Layered PDF Versioning. Ma on zapewnić jeszcze wyższy poziom wykrywania błędów oraz skuteczniejszą kontrolę plików zawierających wiele wersji tego samego dokumentu, w rezultacie zaś usprawnić proces produkcji tego typu dokumentów, czyniąc go jednocześnie bardziej niezawodnym i powtarzalnym. Kolejne usprawnienia systemu Prinergy 7 dotyczą obszaru drukowania cyfrowego. Wprowadzono w nim scentralizowaną kontrolę druku realizowanego w technologiach konwencjonalnej i cyfrowej. W efekcie wykonywana produkcja ma stać się bardziej wydajna i zautomatyzowana, niezależnie od formatu realizowanej pracy oraz urządzenia, do którego jest kierowana. Dotyczy to zarówno maszyn cyfrowych, jak i systemów CtP firmy Kodak oraz innych dostawców. Nowe udoskonalenia w tym obszarze mają zapewnić jeszcze wyższy poziom automatyzacji i zarządzania całym parkiem maszynowym. W nowej wersji Prinergy 7 pozwala na kontrolę parametrów etykiet prac (job ticket) zarówno metodą ręczną, jak i poprzez moduł Rules Based Automation (RBA). Jest ona możliwa w przypadku różnych urządzeń, umożliwiając monitorowanie i raportowanie o statusach poszczególnych naświetlarek CtP czy systemów produkcji odbitek próbnych. „Nasza siła Kodak tkwi w obszarze badawczo-rozwojowym – mówi Jeff Clarke, CEO firmy Eastman Kodak Company. – Uważnie wsłuchujemy się w głosy naszych klientów, zdaniem których sam druk o wysokiej jakości nie jest wystarczający we współczesnym świecie poligrafii. Równie istotna staje się bowiem konieczność zwiększania przewag konkurencyjnych względem innych podmiotów działających na tym rynku. Z myślą o tych właśnie potrzebach powstała kolejna, udoskonalona przez naszych specjalistów wersja systemu Prinergy 7. Oprogramowanie workflow to kluczowy czynnik decydujący o wydajności i efektywności. Prinergy 7 pozwala osiągnąć w tym obszarze zupełnie nowy poziom, umożliwiając naszym klientom skuteczniejsze konkurowanie w pełnym wyzwań otoczeniu biznesowym”. Z pojawieniem się systemu Prinergy duże nadzieje wiążą także jego przyszli użytkownicy. Mówi Michael Clarke, analityk procesów w przedsiębiorstwie Dupli Envelope and Graphics Inc.: „W naszym przypadku szczególnie oczekiwanym udoskonaleniem systemu Kodak Prinergy 7 jest moduł Preflight+. Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy rozwiązania do wstępnej weryfikacji dokumentów, które wskazywałoby kluczowe obszary w problematycznych plikach. Używaliśmy m.in. oprogramowania innych dostawców, jednak żadne z nich nie zawierało tego typu funkcji.(...)”. Dietrich von Seggern, business development manager w firmie callas software, dodaje: „Dumą napawa nas fakt, że nasza technologia obróbki plików PDF została zintegrowana w ramach Prinergy 7, będącego jednym z najpopularniejszych rozwiązań workflow na rynku. (...) Wierzymy, że połączenie wszechstronnego systemu typu klient-serwer, oprogramowania workflow Prinergy i stworzonego przez nas modułu pdfToolbox będzie właściwym rozwiązaniem dla wielu klientów”. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

error: Kopiowanie zabronione!
cript>