Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za I kwartał 2015
13 maj 2015 11:21

W I kw. 2015 roku Grupa Arctic Paper wypracowała dobre wyniki finansowe w porównaniu do wykazanych rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 68,8 mln zł (wzrost o 42,2 proc.), zysk operacyjny przekroczył 37,6 mln zł (wzrost o 94,6 proc.), a zysk netto wyniósł 12,8 mln zł (wzrost o 44,2 proc. w porównaniu do I kw. 2014 r.). Przychody ze sprzedaży w I kw. 2015 r. wyniosły 836,2 mln zł wobec 804,5 mln w I kw. rok wcześniej (wzrost o 3,9 proc.). Działalność spółki Rottneros, która osiągnęła bardzo dobre rezultaty, miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy w I kw. 2015 roku. Grupa Arctic Paper z wyłączeniem spółki Rottneros uzyskała przychody ze sprzedaży w I kw. br. na poziomie 643,9 mln zł, czyli o ok. 4,4 proc. wyższe niż osiągnięte w I kw. roku 2014. W tym czasie spółka zanotowała wynik EBITDA na poziomie 16,8 mln zł (spadek o 47,4 proc.), stratę operacyjną na poziomie 6,5 mln zł (wobec zysku wynoszącego 10,6 mln zł w I kw. 2014 r.) oraz stratę netto w wysokości 21 mln zł (wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej). Na wyniki Grupy Arctic Paper uzyskane w I kw. 2015 wpływ miało zawiązanie rezerwy w wysokości 15,3 mln zł. Było to podyktowane przewidywanym brakiem spłaty należności handlowych na rzecz fabryk Arctic Paper ze strony spółek PaperlinX UK, w których wszczęto procedury naprawcze. Na wyniki Grupy w segmencie papieru miał wpływ także wzrost kosztów zakupu celulozy wyrażonych w złotych o 12,8 proc. w ujęciu rok do roku (o 8,4 proc. w porównaniu do IV kw. 2014 r.). Było to głównie związane z niekorzystną relacją euro do dolara (spadek o 17,9 proc. od I kw. 2014 r. oraz o 10,0 proc. od IV kw. 2014 r.). To zminimalizowało korzyści wynikające z nieznacznego spadku cen celulozy wyrażonych w dolarach w porównaniu do I kw. 2014 roku. Wolfgang Lübbert, prezes Arctic Paper, powiedział: „Sytuacja na rynku nadal jest złożona oraz podlega dalszym zawirowaniom, również z powodu silnego dolara w minionym kwartale. Jesteśmy w pełni świadomi, iż na rynku mogą się pojawić kolejne wyzwania, dlatego kontynuujemy wprowadzanie usprawnień, których celem jest ochrona i wzmocnienie pozytywnych efektów osiągniętych przez nas od roku 2013. Współpraca z PaperlinX UK oraz konieczność utworzenia rezerwy finansowej na należności od tej spółki miały wpływ na wyniki I kw. 2015 roku, jak również rzutowały na proces budowania naszej stabilności finansowej.” Na koniec I kw. 2015 roku średnie ceny papierów wysokogatunkowych w Europie nieznacznie wzrosły w porównaniu do I kw. rok wcześniej dla niepowlekanych papierów bezdrzewnych – o +0,6 proc., natomiast dla papierów powlekanych bezdrzewnych spadły o -1,2 proc. w ujęciu rok do roku (wszystkie dane na podstawie RISI). W I kw. 2015 roku wolumen sprzedaży papieru Grupy Arctic Paper był o 2,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To zaowocowało umocnieniem się pozycji Grupy na rynku, jako że dostawy papierów wysokogatunkowych na rynku europejskim w I kw. 2015 roku były niższe w porównaniu do I kw. 2014 roku. W segmencie bezdrzewnych papierów niepowlekanych dostawy były niższe o -4,3 proc., natomiast w segmencie bezdrzewnych papierów powlekanych były niższe o -4,1 proc. (wszystkie dane rynkowe na podstawie EuroGraph). Wykorzystanie zdolności produkcyjnych Grupy Arctic Paper w tym okresie wyniosło 95 procent. „Na wyniki pierwszego kwartału w pewnym stopniu miała już wpływ skomplikowana sytuacja na rynku. W tym okresie skupialiśmy się na kontynuowaniu wysiłków zmierzających do polepszenia efektywności oraz szybkości reakcji na zmiany rynkowe. Będziemy nadal utrzymywać czujność i determinację, które kierowały naszymi działaniami na przestrzeni ostatniego półtora roku” - podsumował Wolfgang Lübbert. Opracowano na podstawie informacji firmy Arctic Paper

cript>