Studia podyplomowe Poligrafia i Media Cyfrowe
21 maj 2015 10:24

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchamia już trzecią edycję studiów podyplomowych „Poligrafia i Media Cyfrowe”. Studia cieszą się dużym zainteresowaniem, gromadząc kandydatów z całej Polski. Studia podyplomowe są odpowiedzią na trendy rynkowe w obszarze informatyzacji procesów poligraficznych i rozwoju publikacji elektronicznych. Program nauczania obejmuje 3 obszary: projektowanie grafiki i dystrybucja treści cyfrowych, procesy i techniki poligraficzne, kontrola jakości i zarządzanie barwą. Zajęcia prowadzone są w laboratorium poligraficznym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia. Program studiów realizowany w grupach liczących od 10 do 13 osób stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z dużą liczbą zagadnień praktycznych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia wielu użytecznych umiejętności realizując zadania i projekty pod okiem doświadczonych wykładowców. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie już od 15 lat kształci studentów z zakresu projektowania usług i produktów poligraficznych, zarządzania i organizacji poligraficznym procesem produkcyjnym oraz kontroli jakości produktów poligraficznych i procesu drukowania. Jego pracownicy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w zakresie m.in.: informatyzacji poligrafii, kolorymetrii i zarządzania barwą, kontroli jakości i standaryzacji procesów drukowania, symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Więcej informacji na stronie poligrafia.zut.edu.pl. Opracowano na podstawie informacji ZUT

cript>